Commentaar ABN Amro op MEV 2014

ABN Amro: “De begroting voor 2014 is gebaseerd op de macro-economische ramingen van het Planbureau. Die voorzien een terugkeer naar een bescheiden economische groei van een ½% in 2014. Dat lijkt ons een aannemelijk cijfer. Wij gaan uit van eenzelfde BBP-groei. Maar er zijn uiteraard allerlei risico’s. Zo kan het mondiale economisch herstel, dat op gang lijkt te komen, tegenvallen. Ook is denkbaar dat de bodem in de Nederlandse woningmarkt, die volgens het CPB in zicht lijkt, pas later wordt bereikt. En zelf wijst het CPB erop dat de consument de laatste tijd sneller reageert op een daling van het inkomen dan in normale tijden. De consumptie zou dus (opnieuw) wel eens lager kunnen uitvallen dan de raming. Als de groei toch weer zou tegenvallen, komt ook het tekort van de overheid hoger uit. Maar zoals gezegd, lijkt ons een economische groei van ½% haalbaar.Het begrotingstekort gaat langzaam omlaag. En ook in de jaren 2015-2017 lijkt het voorzichtig verder te dalen. Dat is op zich positief – ook omdat de schuld in procenten van het BBP dan uiteindelijk kan gaan dalen. Tegelijk laat het zien dat de financiën van de overheid kwetsbaar blijven voor nieuwe tegenslagen.” Lees verder “Commentaar ABN Amro op MEV 2014”

Ondernemende schatkistbewaarders hebben meer vertrouwen

Het optimisme van Europese CFO’s is weer verder gestegen. In vergelijking met voorgaand kwartaal is ruim de helft van de financieel bestuurders positiever over de economische vooruitzichten. Er wordt weer geïnvesteerd; CFO’s verwachten het komende jaar meer uit te geven aan kapitaal, technologie en R&D. Lees verder “Ondernemende schatkistbewaarders hebben meer vertrouwen”

Beleggers onzeker over renteverhoging

Institutionele beleggers wereldwijd verwachten op de korte termijn geen renteverhogingen van centrale banken. Dit blijkt uit onderzoek van de Duitse vermogensbeheerder Allianz Global Investors onder institutionele beleggers. Terwijl 42% van alle respondenten meent dat centrale banken niet voor 2016 zullen beginnen met het verhogen van de rentetarieven richting de historische langetermijngemiddelden, verwacht 30% een verandering in 2015 en 28% al vóór die tijd. Dit toont aan dat er een hoge mate van onzekerheid is onder beleggers over de vraag wanneer het soepele monetaire beleid ten einde zal komen. Lees verder “Beleggers onzeker over renteverhoging”

Einde recessie na gegoochel met cijfers

Eindelijk is er weer economische groei in de eurozone. Na 1,5 jaar krimp is het bruto binnenlandse product (bbp) van de 17 eurolanden vorig kwartaal met 0,3% toegenomen. Dat is niet veel, maar volgens de populaire definitie van een recessie – twee opeenvolgende kwartalen met negatieve bbp-groei – betekent het wel dat de regio de recessie achter zich heeft gelaten. Goed nieuws! Althans als goed met de cijfers wordt gegoocheld. Lees verder “Einde recessie na gegoochel met cijfers”

Globalisering: vijf conclusies

Recent heeft Schroders om de tafel gezeten met professor Dani Rodrik, om te spreken over de paradox van de globalisering. Rodrik ziet een onoplosbaar ‘trilemma’ bij globalisering: de economische drive tot globalisering, tegelijkertijd het verlangen van landen om de eigen soevereiniteit overeind te houden en de noodzaak tot een democratische legitimering. Twee kun je goed samen laten gaan, maar volgens Rodrik leidt het willen laten gelden van alle drie de factoren tot mislukking. Lees verder “Globalisering: vijf conclusies”

Rutte is fout bezig

De Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman (foto) kraakt kritische noten over het Nederlandse kabinetsbeleid. Volgens Krugman is België de afgelopen jaren financieel beter geleid dan Nederland. In Nederland zijn in grote harmonie alleen maar de verkeerde dingen gedaan, meent de topeconoom. Rutte neemt in zijn bezuinigingsdrift te weinig maatregelen om de economie te stimuleren. Door de teruglopende besteedbare inkomens en de stijgende werkloosheid wordt de crisis juist verergerd. Nederland bevindt zich volgens Krugman in de gevarenzone.

Note: Dit roepen we al jaren. De groei, de extra – al dan niet gestimuleerde –groei gebruiken voor de financiering van de bezuiniging. Maar wat wil je met deze nitwitterige politieke leiders waarvan de socialistische ‘poot’ niet eens meer betekent dat de kern van socialisme is dat de overheid een bepaalde ‘controle’ heeft over de productiemiddelen. De hopeloze politici die de weg kwijt zijn, zouden dit verhaal eens goed moeten lezen (het is wel wat langer dan een tweet!).