Tagarchief: research

Vals alarm

De markten hebben de afgelopen zomer fel gereageerd toen Ben Bernanke voor het eerst zinspeelde op een eventuele vermindering van de liquiditeiten die de Federal Reserve in de markten pompt. Uit deze felheid blijkt dat degenen die meenden dat het afblazen van de ‘quantitative easing’ veel lastiger zou zijn dan het opstarten, gelijk hadden. Zo stelt Carmignac Gestion. Lees verder Vals alarm

Mijnbouw Zuid-Afrika goed voor 50% van de export

De mijnbouw industrie is een belangrijke stuurman van de Zuid-Afrikaanse economie. Echter deze staat voor een groot aantal uitdagingen op het gebied van ESG. Toch ziet Nina Hodzic, ESG specialist bij ING IM, dat de sector zich, een jaar na de mijnramp die 44 levens eiste, sterk richt op continue verbetering van de gezondheids- en veiligheidsnormen en het bevorderen van de lokale ontwikkeling. Lees verder Mijnbouw Zuid-Afrika goed voor 50% van de export

Risico’s die beleggers zien

Beleggers erkennen dat het soepele monetaire beleid aan twee kanten snijdt. 59% van de respondenten gelooft dat de acties van centrale banken op korte termijn de economische groei hebben gestimuleerd, terwijl bijna evenveel respondenten bijeffecten zien als toename van inflatie (57%), toename van systeemrisico’s (55%) en een verslechtering van de gezondheid van de spaargelden voor pensioenen (54%). Meer dan tweederde van de beleggers (68%) gelooft dat het monetaire beleid in industrielanden de afgelopen vijf jaar de risico’s van abnormale prijsverstoringen in de vastrentende markt heeft vergroot. Dat zegt James Dilworth, CEO Allianz Global Investors Europe. Lees verder Risico’s die beleggers zien

Commentaar ABN Amro op MEV 2014

ABN Amro: “De begroting voor 2014 is gebaseerd op de macro-economische ramingen van het Planbureau. Die voorzien een terugkeer naar een bescheiden economische groei van een ½% in 2014. Dat lijkt ons een aannemelijk cijfer. Wij gaan uit van eenzelfde BBP-groei. Maar er zijn uiteraard allerlei risico’s. Zo kan het mondiale economisch herstel, dat op gang lijkt te komen, tegenvallen. Ook is denkbaar dat de bodem in de Nederlandse woningmarkt, die volgens het CPB in zicht lijkt, pas later wordt bereikt. En zelf wijst het CPB erop dat de consument de laatste tijd sneller reageert op een daling van het inkomen dan in normale tijden. De consumptie zou dus (opnieuw) wel eens lager kunnen uitvallen dan de raming. Als de groei toch weer zou tegenvallen, komt ook het tekort van de overheid hoger uit. Maar zoals gezegd, lijkt ons een economische groei van ½% haalbaar.Het begrotingstekort gaat langzaam omlaag. En ook in de jaren 2015-2017 lijkt het voorzichtig verder te dalen. Dat is op zich positief – ook omdat de schuld in procenten van het BBP dan uiteindelijk kan gaan dalen. Tegelijk laat het zien dat de financiën van de overheid kwetsbaar blijven voor nieuwe tegenslagen.” Lees verder Commentaar ABN Amro op MEV 2014