Beleggers onzeker over renteverhoging

Institutionele beleggers wereldwijd verwachten op de korte termijn geen renteverhogingen van centrale banken. Dit blijkt uit onderzoek van de Duitse vermogensbeheerder Allianz Global Investors onder institutionele beleggers. Terwijl 42% van alle respondenten meent dat centrale banken niet voor 2016 zullen beginnen met het verhogen van de rentetarieven richting de historische langetermijngemiddelden, verwacht 30% een verandering in 2015 en 28% al vóór die tijd. Dit toont aan dat er een hoge mate van onzekerheid is onder beleggers over de vraag wanneer het soepele monetaire beleid ten einde zal komen. Lees verder “Beleggers onzeker over renteverhoging”

Rente gaat verder omhoog

Het is een illusie te denken dat de Nederlandse rente terug zal keren naar het dieptepunt eerder dit jaar. De uitbodeming is begonnen begin dit jaar en heeft een dieptepunt bereikt van 1,5% op basis van overheidsleningen met een looptijd van 10 jaar. Inmiddels is de rente opgelopen tot 2,29% en kan op basis van historische patronen doorstoten tot minimaal 2,9%. Bij een inflatie van 3,1% is dat nog niet hoog; zou de rente boven de 4% behoren te staan. Sinds 1988 is de gemiddelde rente 5,2% met een piek van 9,3% in 1990. De gemiddelde inflatie sinds 1971 is 3,49% met een high van 11,2% in 1974 en een low van -1,3% in 1987.

Duitsland sterker dan Nederland

Europa staat er beter voor dan een jaar geleden. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. In de komende maanden krijgen we te maken met een opleving van ‘event risks’. David Simner, portfoliomanager van het Fidelity Euro Bond Fund blijft daarom voorzichtig. Hij vraagt zich af of fiscale contractie in combinatie met buitenlandse vraag wel leidt tot duurzaam herstel. Hij is wel positief over het niveau van de Europese rente in het licht van de te verwachte trage groei en lage inflatie. Lees verder “Duitsland sterker dan Nederland”

Volatiliteit gaat omhoog

Het samenvallen van de eerste stappen in de richting van een normaal monetair beleid in de VS met het voornemen van China om zijn financiële stelsel te saneren, betekent onmiskenbaar het einde van goedkoop krediet voor iedereen. Door de veranderde toon van de Fed zal de volatiliteit op de financiële markten waarschijnlijk toenemen, zo meent Carmignac Gestion. Lees verder “Volatiliteit gaat omhoog”

Rentedaling VS is een valkuil

De Amerikaanse obligatiemarkt huivert bij de gedachte dat Larry Summers door president Obama zal worden benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Fed en daarmee Bernanke zal opvolgen. De verwachting is dat bij zijn benoeming de monetaire verruiming versneld zal worden teruggedraaid. Dat zal leiden tot een verdere stijging van de rente. Het rendement op 30 jarige leningen is het afgelopen jaar gestegen van 2,85% tot 3,68%. Hierop mag een technische correctie volgen. Een eerste steun ligt op 3,40%, een tweede op 3,12%. Let wel, het gaat om een tijdelijke daling. Op termijn zal de rente stijgen tot boven de recente top van 3,68%. De korte daling mag geen aanleiding zijn om massaal in obligaties te gaan beleggen.

Marginaal besluit ECB

Ben Emons, portefeuillebeheerder op het hoofdkantoor van PIMCO in Newport Beach, plaatst grote vraagtekens bij het besluit van de ECB om de onderpandeisen te versoepelen: “De ECB probeert via deze indirecte weg de ABS-markt aan te zwengelen en hoopt daarmee meer kredietverstrekking op gang te brengen. Helaas is deze indirecte manier te marginaal, want het maakt juist het aanhouden van ABS-papier op de balans aantrekkelijker dan het verstrekken van een lening. Het onderscheid bij lagere haircuts op bedrijfsobligaties is opmerkelijk, met het oog op de bail-in-benadering. Dit kan gezien worden als een manier van de ECB om de bail-in niet volledig de markt voor senior unsecured leningen te laten ondermijnen.”

Meer in aandelen / Dow naar 60.000

“Wij zien een verbetering van de macro-economische omstandigheden, wat positief is voor aandelen”, meent Franz Wenzel, Head of Investment Strategy voor AXA Investment Managers. Binnen aandelen introduceert hij een meer cyclische invalshoek en verhoogt aandelen in de eurozone daarom tot neutraal. “De Fed zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat de Treasury-yields fors oplopen,” meent Wenzel. “Wij achten de huidige yieldniveaus reëel op korte termijn en adviseren een neutrale weging.”

Van Wenzel mag geen uitspraak worden verwacht als van sommige Amerikaanse beursgoeroes die in de komende 20 jaar de Dow Jones zien stijgen naar 60.000. Dat zou neerkomen op een gemiddelde stijging van 15% per jaar ofwel een bijzonder lange hausse. Extreem opmerkelijk is de uitspraak niet. In de periode 1985 / 1999 steeg de Dow Jones van 1.266 naar 11.500. Deze toename van 10.234 punten komt neer op een gemiddelde stijging van meer dan 50% per jaar.

Fed slaagt

De ervaring leert ons dat het beginnen van een verkrapping slecht nieuws is voor de koersen van obligaties. Op de achtergrond speelt de vrees dat iets dergelijks zal gebeuren als de markt beleefde in 1994, toen een krapper beleid de obligatierente omhoog dreef. Ook nu kan er een verkoopgolf ontstaan. Maar Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders, ziet een aantal factoren waarom hij denkt dat de stijging van de obligatierente beperkt zal blijven. Lees verder “Fed slaagt”

Rente China steeg van 4% naar 13%

“Als China niest, wordt Europa verkouden”, zo stelt AllianzGI, waar het de VS in deze beeldspraak dus voor China heeft verruild. Het bruto binnenlands product van China is nu even groot als dat van Frankrijk, Spanje, Italië en Groot-Brittannië samen en de Chinese economie is de belangrijkste groeimoter van de wereldeconomie. Recent was er minder goed nieuws over de economische ontwikkelingen in het land. Dit, plus de uitlatingen van Fed voorzitter Ben Bernanke over het voornemen minder geld in de economie te pompen, hebben een negatief effect gehad op de aandelen- en obligatiemarkten wereldwijd. En waar voor aandelen de situatie toch rooskleuriger lijkt dan gedacht, zijn de problemen op de obligatiemarkt nog niet voorbij. Lees verder “Rente China steeg van 4% naar 13%”