Pensioenpremie fors hoger

Pensioendeelnemers betalen vanaf 2015 ongeveer 14 procent meer premie voor hun oudedagsvoorziening, zo blijkt uit berekeningen van Mercer. Daar staat echter tegenover dat pensioenfondsen vanaf 2015 nieuwe pensioencontracten moeten afsluiten met hun deelnemers. Zij kunnen daarbij kiezen voor een zogeheten nominaal contract of een reëel contract. Bij de laatste optie worden de pensioenen geïndexeerd en is de kans op koopkrachtbehoud groter. Maar daardoor zullen de fondsen volgens Mercer de premies fors moeten verhogen, om tot het gewenste eindkapitaal te komen. "Door de premiestijging valt het effect van de besparing volledig weg”, aldus de pensioenadviseur.

Genmed is gewaarschuwd

Genmed moet meer informatie geven aan beleggers die obligaties hebben gekocht of willen kopen. Daarnaast moet Genmed al verstrekte informatie rectificeren. Dat eist de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een last onder dwangsom. De onderneming heeft niet binnen de gestelde termijn volledig hieraan voldaan en moet voor iedere dag dat ze niet volledig voldoet aan de last 4.000 euro betalen. Lees verder “Genmed is gewaarschuwd”

Gerben Everts (AFM) kletst

Gerben Everts, bestuurder AFM, gaat veel te ver in het voorwoord van de nieuwsbrief van de AFM door te stellen dat Nederland zo’n stabiele financiële sector heeft opgebouwd. Wat een onzin aan het eind van een voorwoord dat zo leuk begon. Ga niet zeggen dat Nederland een stabiele financiële sector heeft. De ABN Amro is een staatsbank geworden en levert bij de verkoop naar schatting van derden 7 miljard minder op dan er is ingestopt. SNS Reaal is net als DSB in het bancaire moeras verdwenen. Aegon en ING hebben miljarden aan staatssteun ontvangen. En het dan hebben over een stabiele sector! Wat een onzin. Wat een narcistisch navelstaren: de AFM weet putten op te sporen waarin een kalf is verdronken. Dat is niet slecht of verkeerd; dat is goed. Vanuit dat oogpunt is het nog te begrijpen dat Everts denkt dat Nederland een stabiele financiële sector heeft. De financiële put is immers gedicht. Het kalf, de bevolking, torst de lasten van de krediet- en schuldencrisis. De kleinkinderen vragen over 25 jaar echt niet waarom Nederland zo’n stabiele financiële sector heeft, iets dat de AFM-bestuurder denkt. Ze zullen hooguit vragen: “Opa waarom hebben jullie de problemen niet zien aankomen en een beter toezicht gehouden, zodat wij nu niet voor onze ouders hoeven te zorgen.” Lees verder “Gerben Everts (AFM) kletst”

Grootste huurstijging sinds 1994

De woninghuren zijn in juli 2013 met gemiddeld 4,7% gestegen. Het is de grootste huurstijging sinds 1994. De huren stegen het meest voor huurders met de hoogste inkomens bij sociale verhuurders. De maximale huurverhoging in 2013 was niet alleen gebaseerd op de inflatie van 2012, maar was ook afhankelijk van de inkomensklasse van de bewoners. De huurstijging in juli 2013 van 4,7% komt 2,2%punt hoger uit dan de inflatie over het jaar 2012. Lees verder “Grootste huurstijging sinds 1994”

MKB in gevaar door stijging wanbetalingen

Vrijwel alle MKB-bedrijven in Nederland hebben te maken met wanbetalingen, terwijl slechts 2,2 procent is verzekerd tegen de gevolgen hiervan. Zo lopen veel bedrijven omzet mis en komt de continuïteit van bedrijven in gevaar. Dit zijn de conclusies uit een onderzoek dat Atradius – de grootste kredietverzekeraar van Nederland – heeft verricht in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. MKB-bedrijven laten na hun kredietrisico’s te verzekeren, omdat de meeste oplossingen onvoldoende aansluiten op hun behoefte aan flexibiliteit, transparantie en keuzevrijheid. Lees verder “MKB in gevaar door stijging wanbetalingen”

Meer aflossen op hypotheek

Ruim één op de vijf huizenbezitters met een hypotheek boven de 75.000 euro overweegt om nu af te gaan lossen op de aflossingsvrije delen van de hypotheek. Als belangrijkste redenen noemen zij het rendement op sparen en het terugbrengen van een mogelijke (rest)schuld aan het einde van de looptijd van de hypotheek. Veertig procent van de huizenbezitters twijfelt tussen sparen of aflossen. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de ING.

Voordeliger om af te lossen of om verder te sparen?

Dennis Noordervliet, directeur Marketing Hypotheken bij de ING: “ING wil met passende oplossingen als de Hypotheek Stresstest en de Afloswijzer haar klanten inzicht bieden en haar betrokkenheid tonen bij wat er bij huizenbezitters en in de Nederlandse samenleving speelt. De Afloswijzer werkt heel eenvoudig. Op ing.nl vullen bezoekers anoniem enkele hypotheek- en spaargegevens in. Ook geven zij aan hoeveel zij overwegen af te lossen. Op basis daarvan zien ze direct of het voordeliger is om af te lossen of om verder te sparen. Als de keuze valt op aflossen dan kan dit periodiek met een vast bedrag of via een eenmalige storting. Daarnaast kunnen klanten kiezen om een hypotheekdeel om te zetten naar een annuïteiten- of lineaire hypotheek.”

Toekomstverwachting: Aflossen uit overwaarde bij verkoop woning

Bijna de helft (48%) van de huizenbezitters verwacht het aflossingsvrije lening deel in de toekomst af te lossen uit de overwaarde bij verkoop van de woning. Een derde denkt de lening af te lossen uit eigen vermogen, 15% wil aflossen uit het maandelijkse inkomen en 9% rekent in de toekomst op een erfenis. Vier op de tien ondervraagden vindt de overwegingen rondom aflossen moeilijk. ING organiseert daarom een drietal online seminars voor klanten op 2 en 12 september en 2 oktober 2013. Tijdens de seminars gaat een hypotheekexpert in gesprek met klanten over welke mogelijkheden er zijn en welke afwegingen klanten daarbij kunnen maken. Deelnemers kunnen via een chatfunctie vragen stellen aan de experts van ING.

Verlies koopkracht in 27 jaar niet zo groot

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2012 met 1% afgenomen. Ook in 2010 en 2011 was er sprake van koopkrachtverlies, maar toen bleef dit beperkt tot respectievelijk 0,5 en 0,8%. In de periode 1985-2012 verslechterde de koopkracht van de bevolking nog nooit zo sterk als vorig jaar. Bij werknemers bleef het koopkrachtverlies beperkt tot 0,4%, bij zelfstandigen was 2,7% en bij gepensioneerden 1,2%. Lees verder “Verlies koopkracht in 27 jaar niet zo groot”