Tagarchief: pfinance

Fiscale voordelen schenken

Schenken wordt voor vermogende Nederlanders steeds interessanter. Uit onderzoek van ING Private & Personal Banking blijkt dat vermogende Nederlanders positief denken over schenken van een deel van hun vermogen aan kinderen of kleinkinderen of een goed doel. Verhoging van de eigen bijdrage voor zorg (AWBZ) maakt het voor vermogenden interessant om een deel van hun vermogen te schenken voordat zij in een zorginstelling terecht komen. Lees verder Fiscale voordelen schenken

Pensioenpremie fors hoger

Pensioendeelnemers betalen vanaf 2015 ongeveer 14 procent meer premie voor hun oudedagsvoorziening, zo blijkt uit berekeningen van Mercer. Daar staat echter tegenover dat pensioenfondsen vanaf 2015 nieuwe pensioencontracten moeten afsluiten met hun deelnemers. Zij kunnen daarbij kiezen voor een zogeheten nominaal contract of een reëel contract. Bij de laatste optie worden de pensioenen geïndexeerd en is de kans op koopkrachtbehoud groter. Maar daardoor zullen de fondsen volgens Mercer de premies fors moeten verhogen, om tot het gewenste eindkapitaal te komen. "Door de premiestijging valt het effect van de besparing volledig weg”, aldus de pensioenadviseur.

Genmed is gewaarschuwd

Genmed moet meer informatie geven aan beleggers die obligaties hebben gekocht of willen kopen. Daarnaast moet Genmed al verstrekte informatie rectificeren. Dat eist de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een last onder dwangsom. De onderneming heeft niet binnen de gestelde termijn volledig hieraan voldaan en moet voor iedere dag dat ze niet volledig voldoet aan de last 4.000 euro betalen. Lees verder Genmed is gewaarschuwd

Gerben Everts (AFM) kletst

Gerben Everts, bestuurder AFM, gaat veel te ver in het voorwoord van de nieuwsbrief van de AFM door te stellen dat Nederland zo’n stabiele financiële sector heeft opgebouwd. Wat een onzin aan het eind van een voorwoord dat zo leuk begon. Ga niet zeggen dat Nederland een stabiele financiële sector heeft. De ABN Amro is een staatsbank geworden en levert bij de verkoop naar schatting van derden 7 miljard minder op dan er is ingestopt. SNS Reaal is net als DSB in het bancaire moeras verdwenen. Aegon en ING hebben miljarden aan staatssteun ontvangen. En het dan hebben over een stabiele sector! Wat een onzin. Wat een narcistisch navelstaren: de AFM weet putten op te sporen waarin een kalf is verdronken. Dat is niet slecht of verkeerd; dat is goed. Vanuit dat oogpunt is het nog te begrijpen dat Everts denkt dat Nederland een stabiele financiële sector heeft. De financiële put is immers gedicht. Het kalf, de bevolking, torst de lasten van de krediet- en schuldencrisis. De kleinkinderen vragen over 25 jaar echt niet waarom Nederland zo’n stabiele financiële sector heeft, iets dat de AFM-bestuurder denkt. Ze zullen hooguit vragen: “Opa waarom hebben jullie de problemen niet zien aankomen en een beter toezicht gehouden, zodat wij nu niet voor onze ouders hoeven te zorgen.” Lees verder Gerben Everts (AFM) kletst

Grootste huurstijging sinds 1994

De woninghuren zijn in juli 2013 met gemiddeld 4,7% gestegen. Het is de grootste huurstijging sinds 1994. De huren stegen het meest voor huurders met de hoogste inkomens bij sociale verhuurders. De maximale huurverhoging in 2013 was niet alleen gebaseerd op de inflatie van 2012, maar was ook afhankelijk van de inkomensklasse van de bewoners. De huurstijging in juli 2013 van 4,7% komt 2,2%punt hoger uit dan de inflatie over het jaar 2012. Lees verder Grootste huurstijging sinds 1994

MKB in gevaar door stijging wanbetalingen

Vrijwel alle MKB-bedrijven in Nederland hebben te maken met wanbetalingen, terwijl slechts 2,2 procent is verzekerd tegen de gevolgen hiervan. Zo lopen veel bedrijven omzet mis en komt de continuïteit van bedrijven in gevaar. Dit zijn de conclusies uit een onderzoek dat Atradius – de grootste kredietverzekeraar van Nederland – heeft verricht in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. MKB-bedrijven laten na hun kredietrisico’s te verzekeren, omdat de meeste oplossingen onvoldoende aansluiten op hun behoefte aan flexibiliteit, transparantie en keuzevrijheid. Lees verder MKB in gevaar door stijging wanbetalingen