Tagarchief: economie

Werkloosheid slechter dan elders in Europa

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2013 met 2.000 toe en kwam uit op 685.ooo personen. Dat is 8,6% van de beroepsbevolking. De afgelopen drie maanden groeide het aantal werklozen met gemiddeld 3.000 per maand. Er lijkt dus sprake te zijn van een positieve ontwikkeling.

In september was 8,6% van de beroepsbevolking werkloos. Dit aandeel is gelijk aan dat van augustus. In september kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0% van de beroepsbevolking; in augustus was dat eveneens 7,0%.

De werkloosheid, zo blijkt uit de grafiek, ontwikkelt zich in Nederland beduidend slechter dan in Europa.

ING IM: Geen vet op de botten

De werkloosheid in Nederland is het afgelopen jaar fors opgelopen. Inmiddels is 8,6% van de beroepsbevolking werkloos tegen 6,5% 12 maanden eerder. Aan het begin van de crisis in 2009 liep het aantal werklozen nog beperkt op. Bang om na de crisis weer geschikt personeel te vinden (en omdat de financiën het toelieten), hamsterden bedrijven arbeidskrachten. Dat veranderde toen de recessie aanhield en het vet van de botten verdween. Het ligt voor de hand de hoge werkloosheid toe te schrijven aan de afgenomen behoefte van bedrijven aan arbeid. De vacaturegraad ligt momenteel op het laagste niveau in 20 jaar. Lees verder ING IM: Geen vet op de botten

Inflatie daalt, maar is nog te hoog

De inflatie is in september gedaald naar 2,4%. De afgelopen twaalf maanden is de inflatie niet zo laag geweest, maar het is wel ruim het dubbele van in de eurozone. In augustus waren de prijzen voor consumenten nog 2,8% hoger dan een jaar eerder. De daling van de inflatie kwam vooral doordat kleding goedkoper was dan een jaar eerder. Ook benzine was minder duur dan vorig jaar. In september kostte een liter euroloodvrij 1,76 euro aan de pomp, vorig jaar was dit nog 1,82 euro. De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had eveneens een drukkend effect op de inflatie. De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) daalde in Nederland naar 2,4%. Dit is 0,4%punt lager dan in augustus. Volgens Eurostat daalde de inflatie in de eurozone met 0,2%punt naar 1,1%. De Nederlandse inflatie daalde weliswaar harder, maar ligt nog altijd ruim boven de inflatie in de eurozone.

Werkloosheid geeft vertekend beeld

In juni – toen het laatst beschikbare werkloosheidscijfer (voor mei) 7,6% bedroeg – zei Fed-voorzitter Bernanke nog te verwachten dat de Fed zou stoppen met het opkoopprogramma als de werkloosheid op 7% lag. Vandaar dat velen verwachtten dat de Fed in september een begin zou maken met de afbouw. Maar op 18 september zwakte Bernanke dit af door te zeggen dat de werkloosheid “niet noodzakelijkerwijs een goede maatstaf” is voor de situatie op de arbeidsmarkt. Een behoorlijke draai. Maar wel een juiste. De werkloosheid in de VS wordt de laatste jaren namelijk positief vertekend doordat jongeren langer studeren en door de vergrijzing (de arbeidsmarktparticipatie onder ouderen is lager). Een zuiverder maatstaf in dit verband is de participatiegraad van 25- tot 54 jarigen. Die is sinds eind 2009 ook verbeterd, maar veel langzamer dan de werkloosheid – en de laatste maanden zelfs niet. In onze optiek zou deze graadmeter wel eens belangrijk kunnen zijn bij het timen van de ‘tapering’. Zoals het er nu naar uitziet zou het begin van ‘taperen’ wel eens uitgesteld kunnen worden tot volgend jaar.

Bron: ING Economisch Bureau

Vreemd, heel vreemd

De economen van ING zijn verbaasd, omdat tijdens de Algemene Beschouwingen geen enkele vraag werd gesteld over de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën op langere termijn. Dit is opvallend omdat uit de Miljoenennota niet duidelijk wordt of het door het kabinet voorgestelde 6 euro miljardpakket voldoende is om te voldoen aan de eisen van Brussel op langere termijn of dat er nog meer nodig zal zijn. Lees verder Vreemd, heel vreemd