Oppassen voor AEX / Slechts enkele uitzonderingen

De risico’s voor de aandelen binnen de AEX zijn flink opgelopen. Het relatieve verschil tussen de gemiddelde kansen en risico’s bedraagt 8,6 procentpunten negatief. Het gewogen gemiddelde in de vorm van de AEX is 5,7 procentpunten negatief. Als de baissiers het op hun heupen krijgen, kan de AEX dalen naar de ondergrens van de bandbreedte ofwel naar 341,6. Er zijn slechts enkele fondsen waarvoor het verschil positief uitpakt: Heineken, Royal Dutch Shell, Imtech en Unilever. Lees verder “Oppassen voor AEX / Slechts enkele uitzonderingen”

Versnelling daling AEX

De AEX blijft er technisch slecht bijliggen. Gevaarlijk is vooral het signaal dat de PROC geeft. Het verloop van het procentuele prijsverschil staat op het punt om beneden de 0-lijn de komen. Een doorbraak zal gepaard gaan met een versnelling en versterking van de neergaande beweging. Er kan gemakkelijk een aanval worden gedaan op het vorige dieptepunt van 363. Het gaat wel om een correctie in een opgaande markt. Op een daling kan worden ingespeeld met het kopen van enkele puts of een Best Speeder Short van Citi. Lees verder “Versnelling daling AEX”

Geen rally

In het meest gunstige geval verdwijnt de vaart uit de opgaande beweging van de AEX. De index zit aan de bovenkant van de bandbreedte. Een krachtige rally mag dan niet worden verwacht en de risico’s voor de haussiers zijn dan groter dan wanneer de index aan de onderkant van de bandbreedte zit. De economische risico’s blijven aanwezig, zijn zelfs weer wat groter geworden, zodat beleggers zich in versterkte mate zullen laten leiden door de naderende golf van kwartaalcijfers. Voor de wat langere termijn blijven kan de AEX nog steeds naar de 420/440. Lees verder “Geen rally”

AEX worstelt, maar Europa is wel het goedkoopste

De AEX worstelt, maar tot een echte doorbraak wil het niet komen. Het uitblijven van zo’n doorbraak leidt gemakkelijk tot een technische correctie. Iedereen weet nu wel dat het beter gaat met de economie, de rente oploopt en dat de monetaire verkrapping in de VS wat soepeler zal verlopen dan de pessimisten aanvankelijk dachten. Het einde van het derde kwartaal is in zicht en beleggers zullen zich gaan opmaken voor de derdekwartaalcijfers. De boodschap van Philips is in ieder geval niet hoopgevend: er moet nog wel wat gebeuren om de doelstelling voor 2013 te halen. Bij andere bedrijven zal het echt niet anders zijn. Beleggers kunnen zich laten leiden door allerlei macro-economische ontwikkelingen, maar uiteindelijk gaat het om de waardering van aandelen op basis van winsten, marges en dividenden. De toekomst ziet er stroperig uit, maar wel minder somber dan een jaar geleden. Ratio’s voor de AEX kruipen omhoog, zodat de risico’s toenemen.

De Europese aandelen zijn qua waardering veruit te verkiezen boven andere werelddelen. Europa heeft een ongewogen gemiddelde koers/winstverhouding van 11,5. Voor Azië is dat 12,7, voor de VS 16,3 en voor Afrika + MO is dat 18,3 maar is bijna net zo hoog als de VS als de sector utilities buiten beschouwing wordt gelaten.

Stevige bodem Corio

De AEX-fondsen hebben een gemiddeld risico dat 4,6 punten hoger is dan de kansen waarbij geen rekening is gehouden met de technische bandbreedte van Imtech. Aandelen waarvoor de afstand naar de bodem van de bandbreedte aanmerkelijk groter is dan naar de top zijn: Gemalto, ING (opvallend veel hoger dan voor Aegon), DSM, SBM Offshore en TNT Post. Bovengemiddelde kansen zijn er voor Air France-KLM, Corio, Unibail Rodamco en Unilever. Lees verder “Stevige bodem Corio”

Oppassen in september met AEX

Het wil niet vlotten met de AEX. Beleggers zien graag hogere niveaus, maar opgaande bewegingen worden snel in de kiem gesmoord. De trend van de AEX in de vorm van het voortschrijdend gemiddelde voorspelt niet veel goeds. Deze komt steeds meer onder druk te staan. Waarschijnlijk deze hele maand blijft de koersdruk zwaar wegen, wat ook tot uitdrukking komt in een poll op Reuters. Iets meer dan 50% van de mensen die deze hebben ingevuld, wachten met kopen totdat september voorbij is. Lees verder “Oppassen in september met AEX”

AEX zoekt bodem

Laat de correctie z’n werk doen. Het zou mooi zijn als de AEX de vorige bodem van 367 test. Indicatoren staan hoog en het voortschrijdend gemiddelde zit na de stijging nog in een neutrale fase. Pas als deze op een lager niveau een balans vindt, is de tijd technisch rijp voor een nieuwe krachtige opgaande beweging. Het gaat om een keurige natuurlijke correctie en niet om een omslag naar een bear market. Lees verder “AEX zoekt bodem”

Nieuw plaatje voor AEX

In de grafiek van de AEX is sprake van een pullback na een belangrijke uitbraak. De Amsterdamse hoofdgraadmeter doorbrak in augustus de toppen van 2011 en 2013 rond 373 punten. Eind vorige week daalde de index echter richting uitbraakniveau. De voormalige weerstand fungeert nu als forse steun. Na een bevestiging van het steunniveau kan de index opveren en substantieel hoger niveau opzoeken. Zo denk IG Markets. Volgens onze berekeningen ligt een belangrijke weerstand op 420 basis de grafieken voor de middellange termijn. Lees verder “Nieuw plaatje voor AEX”

Er zijn nog kansen binnen de AEX

De risico’s voor de aandelen binnen de AEX zijn de afgelopen week duidelijk toegenomen. Het verschil met de onderkant van de bandbreedte wordt steeds groter, wat gelijk staat aan oplopende risico’s. Behoorlijk hoog zijn ze voor Aegon, Gemalto, ING, KPN, PostNL en SBM Offshore. De vastgoedfondsen bieden redelijk kansen als de technische indicatoren voor Corio en Unibail Rodamco worden bekeken. De AEX index heeft een negatieve waardering van 10,1. Lees verder “Er zijn nog kansen binnen de AEX”