Leo Hu (NNIP): ‘Eindelijk weer hoop voor Mongolië’

In de afgelopen vijf jaar heeft geen enkel ander land de acute hoogte- en dieptepunten van de extreme grondstoffencyclus zo hevig ervaren als Mongolië. Na het bereiken van een piek van 17% in 2011, daalde de BBP-groei van het land tot 1% in 2016, dit in het licht van instortende grondstoffenprijzen. Een dalende vraag vanuit China, eerder goed voor 90% van de export van Mongolië, eiste zijn tol. Dat schrijft Leo Hu, Senior Portfolio Manager, EMD Hard Currency, bij NN Investment Partners.

Om het nog erger te maken leidden geschillen van de overheid met grote buitenlandse investeerders tot de stagnatie van mijnbouwprojecten en een daling van de directe buitenlandse investeringen. Het begrotingstekort van het land steeg tot 18% in 2016, terwijl de munt – de Mongoolse tugrik – met 20% daalde in datzelfde jaar. Zoals verwacht leidde dit tot twijfel bij beleggers over het vermogen van Mongolië om zijn buitenlandse schuldverplichtingen na te komen, in het bijzonder ten aanzien van obligaties uitgegeven door de staatsgeleide Development Bank of Mongolia (DBM).

Problemen

Na jaren van problemen, staan de sterren nu eindelijk weer gunstig voor Mongolië. De prijzen van kolen en koper – de twee belangrijkste exportproducten van het land – beginnen te herstellen. Dit zou de Mongoolse schatkist moeten versterken. Verder ligt Rio Tinto op schema om zijn activiteiten uit te breiden bij de immense Oyu Tolgoi-mijn, waarvan het bedrijf samen met de regering van Mongolië eigenaar is. Het is een van ’s werelds grootste koper- en goudmijn in ontwikkeling. Zodra de duurzame ondergrondse productie start in 2021, zal het naar verwachting tot een derde bijdragen aan de economie van Mongolië.

Van wezenlijk belang is dat het land zich inzet om zijn macro-economische zwakheden aan te pakken. De nieuwe regering, die vorig jaar in juli werd gekozen, staat onder leiding van minister-president Jargaltulga Erdenebat die er als minister van Financiën van 2014 tot 2015 in slaagde om het langlopende geschil met Rio Tinto op te lossen. Tot nu toe lijkt de regering er alles aan te willen doen om haar imago onder beleggers te herstellen. Zo heeft de regering al een uitgebreid pakket aan hervormingsmaatregelen gelanceerd om het begrotingstekort op korte termijn te verminderen en de economie meer divers te maken op de middellange termijn.

De vastberadenheid van het land om hervormingen door te voeren, droeg eraan bij dat Mongolië afgelopen februari een steunpakket van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) toegezegd kreeg van USD5,5 miljard. Deze afspraak verminderde de druk op de onmiddellijke financiële verplichtingen van Mongolië en herstelde het vertrouwen van beleggers. Het belangrijkste is dat het toegezegde steunpakket het mogelijk maakte voor Mongolië om de bestaande DBM 2017-obligaties om te wisselen voor nieuwe staatsobligaties met een looptijd tot 2024. De nieuw uitgegeven obligaties, die werden uitgewisseld tegen de nominale prijs van USD100, stegen naar USD107.8 tijdens de eerste handelsdag op 3 maart 2017.

Op de langere termijn zou het IMF-programma een belangrijke factor moeten zijn in het hersteltraject van Mongolië. Het doel is om het land te bevrijden van de "boom or bust" cyclus en de fundamenten te leggen voor duurzame groei. Zo bedong het IMF dat de Bank of Mongolia zich niet meer zal bezighouden met quasi-fiscale activiteiten en dat commerciële banken moeten worden onderworpen aan stresstests. Deze maatregelen zijn zinvol en Mongolië heeft in het verleden bewezen dat het hervormingen die zijn voorgesteld door het IMF, adequaat doorvoert.

De katalysatoren voor duurzame groei zijn allemaal aanwezig. Zo is de nieuwe regering het bedrijfsleven gunstig gezind en bovendien toegewijd aan structurele hervormingen op lange termijn. Verder heeft het IMF-pakket bijgedragen aan lagere volatiliteit op korte termijn, staan mijnbouwactiviteiten in de startblokken en zijn de grondstoffenprijzen waarschijnlijk over hun dieptepunt heen. Als beleggers zijn wij van mening dat Mongolië deze uitgangspositie vermoedelijk goed gaat benutten en sterker voor de dag zal komen.