VS winsten kunnen 16% extra stijgen

Er zal een positief effect uitgaan van een verlaging van de vennootschapsbelasting in de VS.

Vinay Pande, CIO bij UBS: “Het is duidelijk dat die komt. Is het niet dit jaar dan wel begin volgend jaar. Elke 5 procentpunten dat de belasting wordt verlaagd vertaalt zich in een stijging van de winsten per aandeel met 4 procentpunten.” Tel uit je winst als president Trump zijn verkiezingsbelofte waarmaakt dat de vennootschapsbelasting zal worden verlaagd van 35% naar 15%. Dat komt dus neer op een extra stijging van de winsten per aandeel met 16%.