Bedrijfsobligaties niet in teken van verkiezingen

De markten voor bedrijfsobligaties en aandelen houden zich nauwelijks bezig met de aankomende verkiezingen in de eurozone”, schrijft Hans van Zwol, Senior Portfolio Manager, Global Fixed Income, bij NN Investment Partners. [ more]

“De markten voor staatsobligaties sorteren sinds januari echter al voor op politieke onzekerheid. De sterkste bewegingen waren het gevolg van de bekendmaking van de anti-Europese plannen van het Franse Front National en het gunstige momentum van Marine Le Pen in de peilingen. De spread van 10-jarige staatsobligaties uit Frankrijk versus die uit Duitsland liep in februari op tot 0,8% en we zagen enige instroom in staatsobligaties die als het meest veilig worden gezien. Hoewel er bij buitenlandse beleggers wat onzekerheid te zien was, speelden de Nederlandse verkiezingen nauwelijks een rol in deze marktbewegingen. Omdat de eurosceptische Partij voor de Vrijheid (PVV) waarschijnlijk geen meerderheidsregering zal kunnen vormen, is het onwaarschijnlijk dat de uitslag van de verkiezingen de kans vergroot dat Nederland de eurozone zal verlaten, of een negatieve invloed zal hebben op de kredietkwaliteit van Nederland. We verwachten daarom geen directe invloed op de obligatiemarkten. De Nederlands/Duitse spread noteert op dit moment slechts iets boven het krapste niveau van het afgelopen jaar. Dit onderstreept dat een politieke risicopremie op Nederlandse staatsobligaties grotendeels afwezig is. Dit maakt de uitslag van de Nederlandse verkiezingen niet veel meer dan een maatstaf voor het eurosceptische sentiment.”