Waarom de Fed de rente NIET zou verhogen

De Fed begint vandaag aan haar periodieke monetaire overleg. De kans op een renteverhoging varieert van 87% tot 95%. Er zijn best redenen te bedenken waarom de Fed zou besluiten om nog even niets te doen.

Zo is nog niet duidelijk wat het effect zal zijn van het beleid van president Trump op de economie. De stijging van de lonen vertoont een afvlakkende groei, zo blijkt uit het model van Trading Economics. Daar staat een stijgende productiviteit tegenoven. De arbeidsparticipatie van 63% is een minpunt en staat duidelijk beneden de 66% van voor het uitbreken van de crisis. De economische groei van 1,9% op kwartaalbasis is mooi maar niet exorbitant hoog. Economen hebben het niet voor niets over het einde van een economische cyclus. De Fed zal niet op haar geweten willen hebben dat haar monetaire beleid een negatief effect heeft op de economie. President Trump zal dat aangrijpen om de structuur van de Fed – en de daarbij behorende bevoegdheden – te wijzigen. Dat zal leiden tot onrust.