Schroders luidt alarmbel voor dividend

Onderzoek van Schroders wijst uit dat Europese en Amerikaanse bedrijven in toenemende mate een groot deel van hun winst omzetten in dividend.

David Brett, Investment Writer, vraagt zich af of bedrijven het zich wel kunnen veroorloven beleggers de huidige hoge dividenden uit te keren. “Voor een antwoord op deze vraag kunnen beleggers onder andere kijken naar de dividendratio, ofwel de verhouding tussen de winst van het bedrijf en de aan de aandeelhouders betaalde dividenden. Deze ratio wordt berekend door de winst per aandeel te delen door het dividend per aandeel. Nog geen decennium geleden lag deze ratio boven de 3, maar in de afgelopen 10 jaar is hij naar een historisch laag niveau afgedaald. In Europa is de dividenddekking gedaald van 3,4 naar 1,8, in de VS van 3,1 naar 2,1, en in Azië van 5,2 naar 4,3. Een bedrijf met een dividendratio lager dan 2, heeft minder ruimte om te variëren met dividenduitkeringen. Als de bedrijfswinst daalt, moet het management vaak een keuze maken tussen minder herinvesteren in het bedrijf, lenen om dividend uit te keren, of snoeien in het dividend. Een ratio onder 1 laat alle alarmbellen afgaan.”