Franck Dixmier (Allianz): “De Fed doet het’

"Wij gaan ervan uit dat de Fed de rente verhoogt”, stelt Franck Dixmier, hoofd vastrentende waarden bij Allianz Global Investors. “Dan verdient de Fed een pluim voor het feit dat het de marktverwachtingen zonder al te veel haperingen richting een genormaliseerd scenario heeft geleid, zij het ten koste van een marginale stijging van de langetermijnrentes.

Anderzijds als de Fed zou besluiten om geen renteverhoging door te voeren zou dat verwarring op de markten teweeg kunnen brengen met een nieuwe volatiliteitsgolf tot gevolg.

De FOMC heeft de markt openlijk voorbereid op een verhoging van de zogenoemde fed funds rate. Alhoewel de markten aanvankelijk met enige scepsis reageerde op de dot-plot van de Fed, lijken ze nu op één lijn te staan met de centrale bank en wordt de nakende renteverhoging nu ingeprijsd.

Het banenrapport en de inflatiecijfers rechtvaardigen ook toekomstige renteverhogingen. Gunstige macro-economische en financiële vooruitzichten dragen daar een steentje aan bij. De wereldwijde economische groei is lichtjes naar boven bijgesteld, terwijl de toegenomen risicobereidheid de marktvolatiliteit in bedwang houdt.

Naast het rentebesluit zal de Fed ook haar macro-economische verwachtingen kenbaar maken. Dit kan het tempo bepalen voor volgende rentestappen. We verwachten dat de Fed vasthoudt aan haar voornemen om het monetaire beleid te normaliseren. Het is echter nog te vroeg voor de Fed om haar balans, die nu op $4500 miljard staat, te verkleinen.