Kerninflatie kan sterker stijgen dan gedacht

“De recente, verbeterde data over de eurozone zijn moeilijk te negeren. Het lijkt erop dat de ECB eindelijk (en overtuigender) het succes van het gevoerde monetaire beleid erkent”, meent Timothy Graf, hoofd macrostrategie bij State Street Global Markets.

Politieke onzekerheid in Europa en de nog steeds lage kerninflatie dwingen beleidsmakers de komende maanden voorzichtig te blijven, maar de aantrekkende arbeidsmarkt en de verbeterde groei in de hele muntunie zouden op zijn minst moeten zorgen voor een positievere beleidsdiscussie. Wij voorzien in de komende vergaderingen nog steeds geen significante beleidsaanpassing, aangezien de kerninflatie nog steeds zo laag is. De tweede helft van het jaar kan echter interessanter worden als de recente trends in de data doorzetten.

Graf en zijn collega’s verwachten dat de verbeterde data over de economie en het sentiment zich gunstig blijven ontwikkelen. De ECB herkent deze positieve ontwikkelingen en pleitte, zoals verwacht, voor voorzichtigheid totdat alle hindernissen die op de Europese agenda staan, zijn genomen. Daarom verwachten wij ook de komende vergaderingen geen grote wijzigingen van de ECB. De inflatie zal duidelijk een aandachtspunt blijven, aangezien de ECB bereid is geweest de recente pieken in een breder perspectief te plaatsen. Zal de oplopende kerninflatie uiteindelijk ook worden aangejaagd door verbeterde groei en lagere werkloosheid? Dat moeten we in de tweede helft van dit jaar afwachten en dit zou kunnen inhouden dat er een echte, geleidelijke afbouw van het monetaire stimuleringsbeleid aankomt. In de tussentijd verwachten we dat de markt zich richt op de Nederlandse verkiezingen en een mogelijke renteverhoging door de Federal Reserve volgende week.

De trend voor de inflatie is echter duidelijk stijgend, zo blijkt uit het model van Trading Economics. De ontwikkeling van de inflatie zou dus weleens voor verrassingen kunnen zorgen.