AEX VIX staat gevaarlijk laag

De AEX VIX staat historisch laag op 13,70. Als de angst in de markt terugkeert kan de bibberindex redelijk snel stijgen naar de 30. Beleggers moeten zich realiseren dat de VIX is gebaseerd op premies op call- en put-opties.

De lage stand van de Volatility Index of VIX, een maatstaf voor marktrisico, toont aan dat er weinig angst in de markten zit op dit moment. Aan de ene kant is dat begrijpelijk. De goede bedrijfswinsten, het vooruitzicht van een verlaging van de vennootschapsbelasting in de VS en de verwachte investeringen in de Amerikaanse infrastructuur rechtvaardigen het heersende optimisme. Aan de andere kant is het onbegrijpelijk dat de politieke onzekerheid in zowel de VS als in Europa niet tot uiting komt in de VIX.

De afwikkeling van het ruime monetaire beleid en de mogelijke ontrafeling van zeepbellen die door dit beleid zijn veroorzaakt, heeft de vraag naar edelmetalen als goud en sommige andere alternatieve beleggingen gestimuleerd. Echter, de VIX weerspiegelt deze angstverhoging niet. Is de VIX dan nog wel een betrouwbare graadmeter van marktvolatiliteit, vraagt James Butterfill, Head of Research van ETF Securities zich af in in zijn laatste equity research.

Butterfill vindt dat aandelenmarkten zelfgenoegzaam zijn. De waarderingen zijn hoog op een moment dat de marges waarschijnlijk nog verder verkleinen. Ook kunnen veel beloofde belastingverlagingen in de VS dit jaar naar verwachting niet geïmplementeerd worden. De beloofde belastinghervormingen zullen vertraging oplopen omdat ze goedgekeurd moeten worden door het congres en er verdeeldheid heerst onder de Republikeinen. Volgens Butterfill verschaft de VIX aandelenbeleggers een schijnveiligheid. Hij acht dan ook aandelenmarkten zeer kwetsbaar voor een sell-off indien de rente verder stijgt en het gebrek aan duidelijkheid over de Amerikaanse politiek aanhoudt.