Stijging inflatie neemt gevaarlijke vormen aan

De inflatie in de eurozone vertoont een duidelijk stijgende lijn.

In februari bedroeg deze op jaarbasis 2,0% tegen 1,8% een maand eerder. De trend is stijgende. Het model van Trading Economics geeft zelfs aan dat de inflatie in de eurozone kan stijgen tot rond de 3%. De ECB kan dan niet anders dan versneld monetair gaan verkrappen en de rente verhogen. De statistische prognose voor de VS is niet anders: een stijging van de inflatie van 2,5% naar 3,3%. Een toename van de geldontwaarding heeft natuurlijk een slecht effect op de rente, maar kan wel zorgen voor een verstrekte stijging van de bedrijfswinsten.

Beleggers kunnen nu nog werken met een genormaliseerde koers/winstverhouding van 30, maar dat wordt 25 als de inflatie gevaarlijk sterk stijgt en de obligatiemarkten daar navenant op reageert. Een explosieve toename van de inflatie zal een schokgolf veroorzaken op de aandelenmarkten. Op basis van de inflatoire krachten zouden hausseposities ten dele moeten worden afgeschermd.