Koperprijs kan blijven knallen

De koperprijs zit in een krachtige opwaartse trend. Deze wordt ondersteund door de wereldwijde ontwikkeling van de economie. De ETFS Copper ETC noteert 25,10 euro. Op 26 euro ligt een historische drempel, maar op basis van historische patronen is ruimte voor een stijging naar 44 euro, een plus van 75%.

De koperprijs is sinds januari 2016 met maar liefst 40% gestegen en heeft daarmee alle verliezen sinds mei 2015 uitgewist. Beleggers zijn zeer positief over de vooruitzichten voor koper en nemen speculatieve posities in koper futures in die recentelijk tot recordhoogte zijn gestegen. Hoewel de prijs van koper nog altijd 40% onder de piek van 2011 ligt, vragen velen zich af of deze rally wel kan blijven voortduren, schrijft Nitesh Shah, commodities strategist van ETF Securities.

“Een groot deel van de stijging van de prijs van koper in de afgelopen weken valt toe te schrijven aan de productieproblemen bij de drie grootste kopermijnen in de wereld. Hun productie hapert of is zelfs tot stilstand gekomen door stakingen van mijnwerkers (Escondida-mijn, Chili), wegblokkades van een ontevreden lokale bevolking (Las Bambas-mijn, Peru) of het niet verlengen van de exportlicentie (Grasberg-mijn, Indonesië). Gezamenlijk zijn deze drie mijnen goed voor 12% van de wereldwijde mijncapaciteit. Hierdoor neemt het aanbod van koper af en als de problemen niet op korte termijn worden opgelost, kan het tekort snel oplopen.

De International Copper Study Group (ICSG) meent dat dit jaar het tekort aan koper omslaat in een overschot. Zij baseert zich hierbij op een groei van de productie van geraffineerde koper met 1,7% en een groei van het gebruik van geraffineerde koper met slechts 1%. Echter, ETF Securities meent dat de vraag naar koper veel robuster zal zijn dan wordt aangenomen, gezien de verwachte groei in industriële productie door de aantrekkende wereldeconomie en toenemende investeringen in infrastructuur. Een stijging van het gebruik van geraffineerde koper met 2% zorgt ervoor dat het aanbodtekort niet verdwijnt. Op de lange termijn zal de toenemende vraag naar elektrische voertuigen leiden tot een substantiële additionele vraag naar koper.”