Sebastiaan Reinders (NNIP): ‘Beloften Trump gunstig voor groei’

De verkiezing van Donald Trump in november vorig jaar heeft op de beurs een bijzonder effect gehad. Sindsdien zijn de aandelenmarkten met meer dan 10% gestegen en de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsleningen is met meer dan 50 basispunten opgelopen. De verwachting is dat de beloften van de nieuwe president gunstig zullen zijn voor de Amerikaanse groei. Het beleid van Trump kan een aanzienlijke impact hebben op de economische cyclus, met uiteenlopende effecten op subsectoren. Sebastiaan Reinders, Lead Portfolio Manager US High Yield bij NN Investment Partners, licht toe.

De volatiliteit is extreem laag en dat is volgens ons geen goede weergave van de vele risico’s die er nog steeds zijn. Er is veel twijfel rond de implementatie van nieuwe wetgeving en het beleid blijft onduidelijk. Gezien deze onzekerheid is een actieve beleggingsstrategie bij een vermogensbeheerder die in staat is om macro-economische inzichten te combineren met een sterke nadruk op bottom-up obligatieresearch onmisbaar.

De rentes zijn gestegen in reactie op het groeibevorderende beleid en de noodzaak om de inflatie te beteugelen. De impact van hogere rentes is echter niet alleen maar positief. Hogere debetrentes zijn nadelig voor bedrijven die grote schulden hebben. Het stuwt de rentelasten op en zal, uiteindelijk, tot wanbetalingen leiden.

Lagere belasting

Trump heeft daarnaast prioriteit gegeven aan lagere belastingen voor bedrijven en particulieren. Dit fiscale beleid zal naar verwachting gunstig zijn voor financiële instellingen. Simpel gezegd betekent meer geld voor kredietnemers meer geld om bestaande leningen af te lossen en/of aanvullende leningen aan te gaan. De belastingverlaging moet uiteraard worden gecompenseerd met andere begrotingswijzigingen. Dit kan bijvoorbeeld de afschaffing van de renteaftrek voor bedrijven zijn. Net als het effect van de genoemde hogere debetrentes zou dit onevenredig nadelig zijn voor de bedrijven met hoge schulden, wat vervolgens een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van de activa van banken. Lagere belastingen zouden dus positief zijn, maar de financiering ervan kan vergaande negatieve gevolgen hebben voor bedrijven en financiële instellingen.

In zijn eerste week in het Witte Huis stelde president Trump de Republikein Ajit Pai aan als voorzitter van de FCC, de Amerikaanse telecomwaakhond. Pai staat naar verwachting positiever tegenover consolidatie in de sector dan zijn voorganger Tom Wheeler. Verschillende telecombedrijven hebben al mogelijke combinaties verkend, maar werden eerder afgeschrikt doordat ze wellicht geen goedkeuring zouden krijgen. Nu wordt er sterk gespeculeerd op telecomfusies of partnerschappen tussen kabel- en telecombedrijven. Dit zorgt voor beleggingskansen. Meer consolidatie kan negatieve gevolgen hebben voor leveranciers van de bedrijven die samengaan, zoals eigenaren van masten. Daarnaast vrezen bedrijven, met name in de technologiesector, dat het recente inreisverbod van Trump en zijn uitspraken over het behoud van Amerikaanse banen wijzen op een verandering in het visumbeleid. Technologiebedrijven, waaronder IT-consultancybedrijven, zijn vaak afhankelijk van buitenlands talent. Een groot deel van dat talent maakt gebruik van H-1B visa, die al redelijk schaars zijn.

Gezondheidszorg

Ook de gezondheidszorg blijft vanuit beleidsoogpunt een belangrijk aandachtspunt. De Republikeinen hebben naast het presidentschap ook de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in handen en daarmee staat het terugdraaien van delen van de zorgwet van Obama hoog op de agenda. Voor een geheel nieuwe wet hebben de Republikeinen een meerderheid van 60 stemmen (dus de hulp van een aantal democraten) in de Senaat nodig, maar via een decreet en een budgettaire truc (‘reconciliation’) kunnen ze de belangrijkste delen van de bestaande wet herzien. Hoewel de Republikeinen altijd prat zijn gegaan op "herroepen en vervangen", blijft de belangrijkste vraag hoe en wanneer zij (delen van) de zorgwet gaan "vervangen". Dit zorgt voor onzekerheid bij beleggers en creëert beleggingsmogelijkheden voor bottom-up gedreven obligatiemanagers.