Renteverwachting schiet omhoog

De verwachting dat de Fed de rente in maart gaat verhogen schiet omhoog. De markt prijst nu een kans in van 50% tegen iets meer dan 20% een week geleden. Markten zijn dan meestal bang dat een renteverhoging een averechts effect heeft op de economie. Een piek of een dal in de rente sluit veelal aan op het groeipad van de economie.