Groei VS daalt naar 1,9%, maar wees niet bang voor een recessie

De Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 1,9% gegroeid. Dat is overeenkomstig de eerdere raming. In het derde kwartaal was sprake van een groei van 3,5%.

Voor wie bang is voor een recessie in de VS heeft niets te vrezen. Jeff Schulze, Investment Strategist bij Clearbridge Investments: “De recessie-indicatoren die we opvolgen, duiden niet op een vertraging van de Amerikaanse economie. En een gezonde consumptie wijst erop dat de recente expansie nog een tijdje kan doorgaan. Van de 11 indicatoren die we opvolgen laten er slechts 2 alarmsignalen afgaan. Namelijk CPI Energy – een weergave van de recente forse stijging van de olieprijzen – en Bedrijfswinsten als percentage van het bbp, die onder de piek van 2014 blijft. De leidende economische indicatoren indiceren dat we nog niet aan de piek van 2005 zitten, wat erop wijst dat de huidige economische expansie nog enkele jaren kan aanhouden. Het aantal uitgereikte bouwvergunningen is ook een goede graadmeter van de toekomstige groei van de Amerikaanse economie. Alle bouwactiviteiten tezamen zijn goed voor 16% van het Amerikaanse bbp. Juist voor een recessie toeslaat, daalt het aantal uitgereikte bouwvergunningen meestal zeer drastisch. Vandaag zitten bouwvergunningen in de lift en hun aantal kan nog stijgen. Over het algemeen pieken bouwvergunningen twee jaar voor een recessie.”