Vergrijzing VS zorgt voor explosieve stijging begrotingstekort

De plannen van Trump om de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor het einde van 2017 te verlagen, zullen door de markten met gejuich worden ontvangen, omdat ze een boost kunnen geven aan de economie en de bedrijfswinsten. Maar Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments ziet dat er een flinke adder onder het gras zit. [More]

Volgens het Tax Policy Center een denktank van het Urban Institute en het Brookings Institution zou Trump’s belastingplan 7 miljard dollar toevoegen aan de overheidsschuld in 2028 en maar liefst 21 miljard dollar in 2036. De gevolgen van de belastingplannen van de Republikeinen in het congres zijn iets milder, zij voegen ‘slechts’ 6 miljard schuld toe over de komende 20 jaar.

Ongedekte belastingverlagingen zijn nooit ideaal, maar ze zijn potentieel desastreus als de overheidsschuld al hoog is en toekomstige overheidsbestedingen sneller zullen groeien dan de inkomsten door een vergrijzende bevolking en de kosten van het financieren van een hogere overheidsschuld. De Amerikaanse bevolkingsgroeicijfers beloven niet veel goeds. Volgens het Congressional Budget Office (CBO) groeit de Amerikaanse bevolking de komende 30 jaar met 0,7% per jaar, waardoor de bevolking stijgt van 328 miljoen naar 400 miljoen. Deze groei is onder het historisch gemiddelde. Daarbij is geen rekening gehouden met een eventueel afnemend netto aantal immigranten door het opkomende populisme. Naast de afnemende bevolkingsgroei ziet ook de samenstelling van de bevolking er minder gunstig uit. In 2046 maken 65-plussers 21% uit van de Amerikaanse bevolking tegen 15% nu. Dat heeft gevolgen voor uitgaven voor sociale zekerheid en federale gezondheidszorgprogramma’s zoals Medicare en Medicaid. Deze maken nu 11% van het bbp uit. Volgens het CBO zal het de 16% overschrijden in 2046.

Ernstige gevolgen

Indien er geen actie wordt ondernomen, zullen de gevolgen van die trends ernstig zijn. Niet alleen kan het begrotingstekort toenemen van 3% van het bbp nu tot bijna 9% in 2046, maar ook zal de overheidsschuld toenemen van 75% van het bbp tot 141% in 2046. De rentekosten zouden meer dan 5% van het bbp bedragen, maar hierbij is het een en ander afhankelijk van hoe de rente zich op de lange termijn ontwikkelt. Daarnaast beperkt een zwakke begrotingssituatie ook de capaciteit om te reageren op economische schokken, wordt de kans op een begrotingscrisis groter en neemt de druk op de Fed toe om financiële repressie toe te passen en hogere inflatie toe te staan.

Met het bovenstaande in gedachte zal duidelijk zijn dat Lawson geen fan is van de belastingplannen van Trump of de Republikeinen. Een hervorming van de vennootschapsbelasting is de moeite waard, maar zorg er dan wel voor dat ze opbrengsten-neutraal zijn. Daarnaast doet het congres er goed aan als ze samen met de president de uitgaven aan sociale zekerheid en gezondheidszorgprogramma’s aanpakt, nieuwe inkomstenbronnen aanboort (zoals het Europese Btw-systeem), publieke investeringen verhoogt in projecten waar op de lange termijn van geprofiteerd kan worden en structurele hervormingen doorvoert die de productiviteitsgroei en het arbeidsaanbod een impuls geven.