Stoxx 50 loopt flink achter op MSCI World

De MSCI World Index heeft sinds 2009 een flinke voorsprong genomen op de Stoxx 50. De AEX is begonnen met een aanval op de 500. Het is meer een psychologische barrière dan een charttechnische. Voor de AEX ligt een weerstand op 515.

Van alle ontwikkelde regio’s in de wereld biedt de eurozone solide mogelijkheden voor dividendgroei. Dat schrijft Bruno Springael, Senior Portefeuillemanager Global High Dividend bij NN Investment Partners. “Politieke onzekerheid heeft een belangrijke rol gespeeld in de afwaardering van aandelen uit de eurozone. Deze regio is echter bijzonder aantrekkelijk, omdat ze een grotere aan reflatie gerelateerde winsthefboom biedt. Reflatie, acties van de overheid gericht op het tegengaan van deflatie, is op dit moment wereldwijd de belangrijkste katalysator is voor de aandelenmarkten, dankzij de budgettaire verruiming van overheden, hogere obligatierentes, steiler wordende rentecurves, hogere winsten en stijgende prijzen van olie en cyclische grondstoffen. Wij hebben een voorkeur voor bankaandelen. Deze profiteren van steiler wordende rentecurves en combineren aantrekkelijke rendementen met een lager uitkeringspercentage en een positief winstmomentum. Het herstel van waardeaandelen is dit jaar vooralsnog tot stilstand gekomen. De belangrijkste factoren hierbij zijn de toenemende politieke risico’s en het winstherstel. Het is nu waarschijnlijk een aantrekkelijk instapmoment voor beleggers. Waardeaandelen hebben het in 2016 duidelijk beter gedaan dan groeiaandelen. Toch is het verschil in waardering tussen de twee stijlen nog steeds aanzienlijk. Ze kunnen in 2017 opnieuw een outperformance laten zien.”