Er wordt duidelijk gekozen voor kwaliteit

De Amerikaanse markten zullen flink in de plus openen. In de premarket staat de S&P +0,40%, de Nasdaq +0,33% en de Dow Jones +0,49%. Uit deze stijgingen kan de conclusie worden getrokken dat in toenemende mate wordt gekozen voor de veiligheid van kwaliteit.

Later vandaag worden de Fed-notulen bekend gemaakt. Wellicht dat die een indicatie geven dat de rente in maart wordt verhoogd.

Libby Cantrill, head of public policy bijPimco, zet vraagtekens bij het tempo waarmee Trump zijn politieke agenda in de praktijk kan brengen. Drie vragen zijn volgens Cantrill essentieel: “-1- kunnen de Republikeinen het snel eens worden over hoe Obamacare moet worden vervangen of gerepareerd?, -2- kunnen beleidmakers het eens worden over de koers van de belastinghervormingen, en dan met name de invoerheffingen?, en -3- zet president Trump zijn spreekstoelpositie in om het wetgevingsproces te versnellen? Zijn toespraak voor het Amerikaanse Congres van 28 februari geeft hier mogelijk een indicatie van.”

De S&P (2.365,38) beweegt net als vele andere indices langs de bovengrens van de bandbreedte. De RSI staat vrijwel even hoog als begin december. Daarna heeft zich een unieke combinatie voorgedaan van een dalende RSI en stijgende aandelenkoersen ofwel de Trump-rally.