Optimix: Economie VS groeit harder, renteverschil loopt op

Met belangstelling kijken Michel Alofs, Ivan Moen en Jaap Westerling, vermogensbeheerders van Optimix naar de mogelijke economische gevolgen van het beleid van Trump. Hoe zal bijvoorbeeld de US dollar zich ontwikkelen? De ‘greenback’ is belangrijk vanwege haar dominante rol in de gehele economische wereld. Het duiden van de richting van de munt is van groot belang bij het positioneren van elke internationaal gespreide beleggingsportefeuille. Optimix gaat op basis van de economische ontwikkelingen in de VS en de beleidsvoornemens van president Trump ervan uit dat de US dollar sterker wordt.

De US dollar is in het afgelopen jaar ongeveer 7% in waarde gestegen ten opzichte van de euro. Tegelijkertijd loopt het renteverschil tussen de VS en de eurozone op. De rente is in de VS hoger, omdat de Amerikaanse economie al jaren harder groeit. Dit renteverschil verleidt beleggers om kapitaal, ook uit de eurozone, naar Amerika over te hevelen, waardoor de vraag naar US dollars toeneemt en de munt in waarde stijgt.

Inflatie VS loopt sneller op, Fed zal eerder rente verhogen

Het verschil in economisch groeitempo tussen de VS en de eurozone zal nog wel enige tijd kunnen aanhouden. Door de krapper wordende arbeidsmarkt in de VS en het pro-groei beleid dat Trump voorstaat, zal de inflatie in de VS sneller oplopen dan die in de eurozone. Hierdoor is de Amerikaanse centrale bank eerder dan de ECB geneigd de rente te verhogen.

Politieke onzekerheid in Europa, ECB houdt rente laag

Ook politieke factoren beïnvloeden de valutakoersen. De aankomende verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland, en de onduidelijke gevolgen van Brexit, zorgen voor extra onzekerheid in Europa. Optimix acht het daarom waarschijnlijk dat de ECB de komende maanden terughoudend zal zijn en voorlopig de rente kunstmatig laag zal blijven houden. Hierdoor kan het renteverschil met de VS nog verder oplopen en de US dollar verder in waarde stijgen.

Beleid Trump is olie op het vuur

Wat kan Trump’s beleid hier nog verder aan toevoegen? Enerzijds is er een protectionistisch beleidsvoornemen, anderzijds is er uitzicht op een ruim begrotingsbeleid. Optimix verwacht dat de protectionistische maatregelen de US dollar in eerste instantie alleen maar nog sterker zullen maken. Omdat de VS minder importeert zullen er minder US dollars geruild worden tegen vreemde valuta.

Een ruim begrotingsbeleid, bijvoorbeeld door te investeren in infrastructuur, dan wel door de belastingen te verlagen, wakkert de nadelige effecten van de reeds goedlopende economie, zoals een krappe arbeidsmarkt met stijgende loonkosten, verder aan. De inflatie(verwachting) loopt hierdoor verder op. Dit leidt tot een verder stijgende rente en rugwind voor de US dollar. Daarnaast leidt het begrotingsbeleid van Trump tot een toenemend overheidstekort. Dit tekort wordt gefinancierd met de uitgifte van meer staatsleningen terwijl de Amerikaanse staatsschuld al ruim 104% van het Bruto Binnenlands Product bedraagt. De door beleggers verlangde rentevergoeding op staatsleningen zal daardoor waarschijnlijk omhoog gaan.

Beleggingskansen: Amerikaanse staatsobligaties

Optimix verwacht dat de US dollar verder aan kracht wint, dat moge duidelijk zijn. Eén van de gevolgen hiervan is dat Amerikaanse aandelen, die reeds relatief hoog gewaardeerd zijn, last krijgen. Daarnaast zal de Amerikaanse economie relatief hard blijven groeien. Optimix blijft daarom beleggen in Amerikaanse aandelen, maar in mindere mate dan met valutaire rugwind het geval zou zijn. Amerikaanse aandelen zijn onderwogen in de portefeuilles van Optimix. Blootstelling aan US dollars streeft Optimix via andere portefeuilleposities na. Hierbij valt vooral te denken aan het mogelijk ophogen van Amerikaanse staatsobligaties in de portefeuilles. Een dollarobligatie zal immers direct profiteren van een sterkere US dollar. Een bijkomend voordeel is dat met de aankoop van Amerikaanse staatsobligaties de portefeuille beter ‘verzekerd’ kan worden tegen eventuele grote schokken in financiële markten. Soms is een degelijke (en wat saaie) belegging het beste advies.