BNY Insight: Credit vergt een mondiale benadering door toenemende volatiliteit

Het volatiele beleggingssentiment dat gekarakteriseerd wordt door divergerende rentecycli en toenemende politieke instabiliteit in bepaalde regio’s vraagt om een mondiale benadering van de creditmarkten, schrijft Adam Whiteley, credit-specialist bij Insight, een boutique van BNY Mellon.

Traditioneel kozen creditbeleggers voor schuldpapier in lokale valuta of via een regionale benadering. Maar intussen zijn zij hun beleggingshorizon gaan verbreden met een meer mondiale benadering en zoeken zij meer diversificatie, betere liquiditeit en meer kansen op goede rendementen.

Voordelen van mondiale spreiding

De zoveel grotere mondiale creditmarkten bieden het voordeel van wereldwijde spreiding. Dat is met name van belang nu specifieke creditrisico’s toenemen. Een mondiale benadering biedt ook een betere spreiding in sectoren. Vanouds is Europa overwogen in de bankensector, VS in gezondheidszorg en energie en de sterling creditmarkt in nutsbedrijven en verzekeraars. Een mondiale strategie reflecteert dan ook beter de wereldwijde economische activiteit en voorkomt de eenzijdige benadering van een specifieke markt.

Kansen door inefficiënties

Prijs is ook een factor om rekening mee te houden bij een mondiale benadering van credit. De prijsstelling in bijvoorbeeld investment grade vertoont dikwijls inefficiënties tussen landen, sectoren en valuta’s. Voor actieve fondsbeheerders met een top-down benadering bieden marktinefficiënties een buitenkans om een outperformance te realiseren.

Het vereist echter een goed onderzoeksteam om waarde te ontdekken bij een mondiale benadering van credit. Volgens Whiteley is het cruciaal dat top-down analyses gecombineerd worden met bottom-up onderzoek, zodat beleggers enerzijds geïnformeerd zijn over waar in de creditcyclus de creditmarkt zich bevindt en anderzijds hoe waarderingen in landen, sectoren en van emittenten zich tot elkaar verhouden, zodat het potentieel van elke beleggingsmogelijkheid goed op waarde geschat kan worden.