Stijging inflatie China vergroot kans op monetaire verkrapping

De prijzen in China beginnen dusdanig sterk op te lopen dat in toenemende mate moet worden gevreesd voor monetaire verkrapping. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 2,5% in januari tegen 2,1% in december en een verwachting van 2,4%. De producentenprijzen schoten op jaarbasis omhoog met 6,9% in januari tegen 5,5% in december en een verwachting van 6,3%. Deze ontwikkeling heeft een aantal negatieve effecten: het is slecht voor de ontwikkeling van de marge van het bedrijfsleven, het zal leiden tot hogere financieringslasten en mogelijk een toename van het aantal oninbare leningen en vorderingen, en de stijgende rente kan een negatief effect hebben op de prijsontwikkeling van huizen. Maar, in een periode van dalende huizenprijzen gaan de koersen van aandelen vaak omhoog.