Dit is een testsite

Fenomenaal belastingplan Trump is fenomenaal voor haussiers

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag met winsten openen oplopend tot 0,4%. De markten lijken positief te worden beïnvloed door de wijze waarop president Trump in contact komt met de grenzen van de politieke arena.

Ook in hoger beroep is zijn beleid juridisch afgekeurd. In een telefoongesprek met de Chinese president XI heeft Trump gezegd het beleid van ‘One China’ te respecteren. Een extra impuls gaat uit van zijn uitspraak dat binnenkort met een fenomenaal belastingplan bekend zal worden gemaakt. Een forse verlaging van de vennootschapsbelasting is positief voor de waardering van aandelen, zowel in termen van koers/winstverhoudingen als de hoogte van de payout. De mogelijke belastingverlaging gaat dus voor een substantieel deel naar de aandeelhouders.

De AEX (488,50) blijft pogingen ondernemen om een nieuwe opgaande beweging in te zetten. Het fundamentele plaatje is heel wat positiever dan het charttechnische beeld. De RSI wint aan kracht. De kans op een correctie is klein zolang deze indicator boven de 50 blijft.

Gecategoriseerd in:aex, Schekman