Dit is een testsite

Jan Kleipool (ING) tipt Klépierre

Populaire berichten & pagina’s

Jan Kleipool, analist financiële waarden en vastgoed bij het ING Investment Office, tipt Klépierre.

Klépierre ontwikkelt zich steeds meer tot een uitdager van Unibail-Rodamco. De overname van Corio biedt veel mogelijkheden voor het behalen van synergievoordelen en goede operationele kansen. Het ervaren management van Klépierre en grootaandeelhouder Simon Property Group (de grootste winkelcentrumbelegger wereldwijd) is volgens ons in staat om meer waarde te creëren uit de vastgoedportefeuille van Corio. Een positieve factor is verder dat Klépierre voorop loopt wat betreft duurzaamheid, een belangrijke trend binnen de vastgoedsector.

Klépierre is een van de grootste Europese vastgoedondernemingen met een vastgoedportefeuille van 22,6 miljard euro. Deze is hoofdzakelijk gericht op winkelcentra in Frankrijk, Spanje, Italië, Scandinavië, België, Nederland, Duitsland en Centraal-Europa. De waarde van de vastgoedportefeuille steeg in 2016 met bijna 5% op vergelijkbare basis gedragen door alle regio’s. De leegstand daalde van 3,8% naar 3,5% en de huurinkomsten stegen met 3,5%. Zowel de operationele trends als de balansmaatstaven zijn volgens ons gezond.

Er zijn uiteraard ook risico’s verbonden aan het aandeel. Denk hierbij aan stijgende rentes, die een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van het vastgoed, de financieringskosten en de koersen van vastgoedaandelen. Daarnaast hebben de terroristische aanslagen in Frankrijk en faillissementen in Nederland een negatieve invloed gehad op de huurinkomsten.

Het aandeel noteerde begin 2015 nog tegen een premie van zo’n 20% ten opzichte van de net asset value (NAV), maar noteert inmiddels tegen een korting van 3%. Het aandeel biedt daarmee een korting ten opzichte van Europese sectorgenoten (exclusief het Verenigd Koninkrijk), die tegen een gemiddelde premie van 2% noteren. Klépierre ontwikkelt zich zoals gezegd tot een serieuze uitdager van Unibail-Rodamco dat tegen een premie van grofweg 6% noteert. We verwachten dat het waarderingsverschil tussen Klépierre en Unibail in de toekomst kleiner wordt en zouden een premie op de waardering ten opzichte van Europese sectorgenoten terecht achten. De huidige waardering biedt volgens ons dus een aantrekkelijk instapmoment.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool en uitgebracht door ING Bank N.V. op 8 februari 2017, 12:50 uur. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies.

Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot aanbevelingen te voorkomen en te vermijden. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V..

Gecategoriseerd in:Schekman, Tips Analisten, vastgoed