Haussemarkt is het meest waarschijnlijk, menen de beheerders bij Martin Currie

Wat zijn de kansen en risico’s voor de laatste 11 maanden van 2017. Michael Browne & Steve Frost, Portfolio Managers, European Long/Short bij Martin Currie, hebben enkele scenario’s in kaart gebracht.

“De politieke schokken en economische onzekerheid waren de norm op de internationale markten in 2016 en Europa stond vaak centraal. Voor beleggers was dit vaak een lastige periode, omdat er veel onduidelijkheid was. Ondanks de volatiele context zien we dit jaar toch redenen voor optimisme. Zal Europa zich binnenkort herstellen van deze sombere deflatoire periode? Ons antwoord luidt simpelweg ‘ja’. We zijn optimistischer dat deflatie in 2017 een minder groot probleem zal vormen. Maar het zal wel belangrijk zijn om na te gaan of dit effect slechts een kortstondig antwoord is op het herstel van de olieprijzen naar meer dan 50 USD per vat. Het meest interessante aspect is misschien wel de positionering, waaruit blijkt dat beleggers globaal genomen heel sceptisch zijn en daarom hun sterke onderweging handhaven. Kortom, er zijn buitenkansen.”

Scenario’s voor 2017

1. Haussemarkt: 50% waarschijnlijk

2. Trading range: 30% waarschijnlijk

3. Baissemarkt: 15% waarschijnlijk

4. Instorting: 5% waarschijnlijk