Dit is een testsite

Schroders: Kwalitatieve verbetering van Europa

Ondanks de toenemende economische onzekerheid, wint de wereldeconomie aan kracht. De zorgen over Trump en Brexit worden terzijde geschoven. Europa krijgt in 2017 met stevige tegenwind te maken, is de verwachting. Hogere inflatie en toenemende politieke risico’s kunnen een drukkend effect hebben op de economische groei dit jaar. Maar ondanks de aanwezige zorgen, beleeft de Europese economie momenteel een goede periode met beter dan verwachte groei die bedrijven en huishoudens in staat stelt om die tegenwind op te vangen, schrijft Azad Zangana, Europees econoom van Schroders.

De leidende indicatoren over de economische groei van de eurozone wijzen op een groeiversnelling. De cijfers over het BBP over het vierde kwartaal zijn weer wat sterker dan het kwartaal ervoor. Zangana ziet ook tekenen dat dit momentum aanhoudt in januari. De groeiversnelling tegen het einde van 2016 viel ook samen met een toename van de export naar de rest van de wereld. Die groeifactor was eigenlijk sinds 2015 al nagenoeg stilgevallen. Handel vormt nu weer – samen met een verbetering in het business sentiment en de consumptieve bestedingen – een aantrekkelijke aanjager van de groei. De verrassingen in de data geven de indruk dat economen in de achterliggende maanden te pessimistisch zijn geweest.

Fundamentals verbeteren

Het zijn niet alleen cyclische cijfers die verbeteren, maar ook de fundamentele indicatoren maken progressie. Volgens Zangana is dit te danken aan het monetaire en fiscale beleid. Met name de arbeidsmarkt in diverse landen laat een duidelijke verbetering zien. Daar zal de grootste steun vandaan komen in de komende maanden, als hogere inflatie en politieke onzekerheid hun tol eisen. De werkgelegenheid wint aan momentum en groeide in het derde kwartaal met 1,9% op jaarbasis, iets dat sinds eind 2007 niet meer is voorgekomen. Het laat zien dat de vraagzijde in de economie een gezonde groei kent. De nominale loonontwikkeling blijft echter wel achter.

Optimisme zet door

Zangana verwacht dat het monetaire beleid dit jaar nog zeer ruim zal blijven, hoewel vanuit het noorden van Europa de kritiek erop aanzwelt. Het begrotingsbeleid van de lidstaten zal waarschijnlijk ook meer steun verlenen. Daardoor trekt Zangana de conclusie dat – ondanks de risico’s in 2017 – Europa zich kan opmaken voor een periode van optimisme onder beleggers.

Gecategoriseerd in:research, Schekman