Jessica Ground (Schroders): Zittingsduur directie niet bepalend levensduur bedrijf

Schroders: Voor inzicht in levensvatbaarheid bedrijf moet belegger verder kijken dan In 2014 introduceerde de Financial Reporting Council in het VK de viability statements voor Britse beursgenoteerde bedrijven. Deze ‘levensvatbaarheidverklaringen’ zouden inzicht moeten geven in de gezondheid en strategie van een bedrijf op de langere termijn. Jessica Ground, Global Head of Stewardship bij Schroders, vindt dat deze viability statements en het opstellen daarvan zeer geschikt zijn voor de bedrijfsdirectie om te checken of de financiële en strategische beslissingen in lijn zijn met de langetermijndoelstellingen van het bedrijf.

Een dergelijke viability statement moet eigenlijk inzage geven in hoe een bedrijf zal presteren gedurende een hele businesscyclus. Toch blijkt 75% van de bedrijven slechts een tijdshorizon van drie jaar te hanteren. Als verklaring hiervoor geven de bedrijven aan dat deze termijn samenvalt met hun bestaande strategische plannen en budgetteringsprocessen. De consequentie hiervan is echter dat viability statements zelden een periode omvatten die langer is dan de tijdsduur dat het zittende management het bedrijf leidt, die gemiddeld 5 jaar bedraagt. Als langetermijnbelegger spoort Schroders bedrijven juist aan om de tijdshorizon voorbij de zittingsduur van de huidige directie te leggen.

Schroders geeft signaal af dat langetermijnhorizon van belang is

Tegen deze achtergrond heeft Schroders alle bedrijven uit de FTSE100 waar het een belang in heeft, aangeschreven om een meer robuuste benadering te hanteren bij het opstellen van hun 2016 jaarverslag en -rekening. Het is Schroders daarbij niet te doen om een uitgebreider verslag, maar om een beter verslag. Vorig jaar nog stelde Schroders voor aan alle bedrijven in het VK waar Schroders in belegd is, om hun kwartaalverslagen te reduceren ten gunste van een focus op strategische langetermijndoelstellingen. Schroders geeft hiermee een helder signaal af dat zij als vermogensbeheerder veel waarde hecht aan het hanteren van een langetermijnhorizon.

Lees meer in het bijgevoegde document ’Viability statements: Don’t hide behind disclosures’ van de hand van Jessica Ground, Global Head of Stewardship bij Schroders. Dit artikel is opgenomen in het downloadable Responsible Investment Report Q4 2016 van Schroders.