Dit is een testsite

De Japanisering van de ECB

De ECB zal monetair blijven pappen en nathouden. Zo blijkt uit een analyse van Nico Klene, senior econoom bij ABN Amro. Het resultaat zal zijn, net als in Japan: korte rente vooralsnog laag houden en lange rente wat laten oplopen.

“De meest opvallende ontwikkeling van de laatste tijd is de flink hogere inflatie in de eurozone. In december zagen we een sprong van 0,6% naar 1,1% en in januari liep de inflatie zelfs verder op naar 1,8%. ECB-president Draghi bagatelliseerde de inflatiestijging. Hij wees tijdens de persconferentie van 19 januari op de sterke stijging van de energie-inflatie. Hij meende dat er nog geen tekenen zijn van een overtuigende opwaartse tendens in de onderliggende inflatie. Het lijkt er dan ook op dat de ECB verder gaat met het in december aangekondigde beleid. Minstens tot eind dit jaar zal zij doorgaan met het opkopen van obligaties. Wel gaat, zoals bekend, het maandelijkse opkoopbedrag in april omlaag van 80 naar 60 miljard euro. Vermoedelijk gaat de ECB pas in 2018 het maandelijkse opkoopbedrag stapsgewijs terugbrengen naar nul. Mede daardoor zullen de één- en driemaands-Euriborrentes ook in 2018 nog negatief blijven.”

Gecategoriseerd in:monetair, Schekman