Goldman Sachs: ‘Oil in 2017: Demand drives a positive outlook’

Een verbetering van de conjunctuur staat centraal in de positieve commodity outlook voor 2017 van het Goldman Sachs Research team.

Markten komen nu in de laatste fases van de cyclus die traditioneel wordt gekenmerkt door een hogere vraag naar commodities. “Als de vraag naar commodities hoger is dan het aanbod ontstaan er tekorten, worden voorraden minder en beginnen schaarste-premies te ontstaan”, aldus Jeff Currie, hoofd Commodities Research van Goldman Sachs. Currie merkt op dat de schaarste in deze context niet verwijst naar het toekomstige commodity aanbod, maar naar lage voorraden die ervoor zorgen dat spotprijzen stijgen, wat leidt tot ‘backwardation’. “Dat is de reden voor onze ‘bullish’ verwachtingen”, aldus Currie.

Hyperlink: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/jeff-currie-oil-in-2017.html