Eerste verhoging Fed in juni

“Yellen stoomt markt klaar voor renteverhoging, maar tempert al te hoge verwachtingen”, meent Standard Life Investments.

“De grote vraag is niet of de Fed in 2017 de rente verhoogt, maar wanneer en hoe vaak. Recentelijk liet Yellen zich optimistisch uit over de arbeidsmarkt die normaliseert en de inflatie die naar de doelstelling van 2% kruipt. Ze signaleert ook wel de moeilijkheden die sommige werkgevers ondervinden met het vinden van nieuwe werknemers en de stijgende lonen, maar oververhitting van de economie is volgens haar niet aan de orde. Yellen pleit nog altijd voor een accommoderend monetair beleid, om op die manier de omstandigheden in de arbeidsmarkt verder te laten verbeteren en de inflatie nog meer richting de doelstelling van 2% te brengen. Maar het beleid moet weer niet zo ruim zijn, dat de inflatieverwachtingen ineens omhoogschieten en de werkelijke inflatie moeilijker in bedwang te houden is. Daarom lijkt het aannemelijk dat het monetair beleid geleidelijk aangepast wordt met een aantal renteverhogingen per jaar, zodat eind 2019 de rente in de buurt van het neutrale niveau van 3%.” Afgaande op Yellen’s is de verwachting dat de FOMC de beleidsrente tweemaal dit jaar zal verhogen – in juni en december – en volgend jaar de balans zal gaan afbouwen. Een verhoging in maart blijft nog een optie, maar wachten tot juni heeft het voordeel dat er meer tijd is om de stijging van december te evalueren en de nieuwe koers van de regering Trump af te wachten. Een verhoging in maart zal als hawkish worden geïnterpreteerd.