AEX: Juich niet te vroeg

De chart voor de AEX (482,78) laat enkele lichtpuntjes zien, maar het is nog te vroeg om een jubelstemming te laten ontbranden. De bovengrens van de bandbreedte laat een lichte stijging zien. De RSI heeft een eerste aanval op de 50 afgeslagen.

De Europese aandelenmarkten staan op een lichte winst in de premarket. De futures staan 0,2% in de plus. De voortvarendheid waarmee president Trump aan de slag is gegaan, zal de nodige fundamentele vragen gaan oproepen. Ook zullen vragen worden gesteld over de economische democratie van het beleid. Stevin Mnuchin, minister van Financiën, heeft gezegd dat een te sterke dollar een negatief effect kan hebben op de economie op korte termijn. Ajit Pais, directeur Federal Communications Commission, wil de netneutraliteit aan banden leggen.