Maarten Leen (ING): Trump-optimisme verwatert

Het VK stuurt aan op een volledige ontkoppeling van EU-regels en -instituties binnen twee jaar. Hoe het beleid van de nieuwe Amerikaanse president er uit zal gaan zien is nog niet duidelijk. Beleggers lijken iets van hun aanvankelijk optimisme te verliezen. Dat schrijft Maarten Leen, hoofd macro-economie bij ING, in zijn weekbulletin.

Vanaf vandaag zal het vizier van beleggers vooral zijn gericht op het beleid van de nieuwe Amerikaanse president. Het lijkt dat financiële markten iets van hun aanvankelijke optimisme aan het verliezen zijn. De rally op de aandelenmarkt is gestokt, de rente op de kapitaalmarkt daalt weer en de dollar verzwakt.

Uit een ECB-onderzoek onder banken bleek dat investeringen nog steeds de zwakke schakel zijn in het herstel van de eurozone-economie. De lage rente leidt weliswaar tot een toenemende vraag naar bankleningen maar het meeste daarvan gaat naar de woningmarkt. Volgens het ECB-onderzoek gaf voor het laatste kwartaal van vorig jaar, per saldo 36% van de banken aan de vraag naar woninghypotheken te zien groeien. In het derde kwartaal was dit nog 23%. Slechts (per saldo) 16% van de banken signaleerde een toenemende vraag naar leningen voor het doen van investeringen.

Inflatiecijfers uit de VS lijken het tijdstip van een volgende renteverhoging door de Fed dichterbij te brengen. Zowel de ‘headline’ als de kerninflatie liggen nu boven de 2%. Bovendien zei Fed-voorzitter Janet Yellen in een toespraak dat zij en andere Fed-bestuurders ervan uitgaan dat de rente tot 2019 een paar keer per jaar zal worden verhoogd. ING gaat er vanuit dat de Fed in maart de rente weer zal gaan verhogen. Een kleine meerderheid van de markt (51%) denkt dit pas later in het jaar zal gebeuren.

May spreekt en hoopt

De Britse premier Theresa May zei in een toespraak over de voorgenomen Brexit, dat het VK niet uit is op een of andere vorm van deelname aan de Europese interne markt. Alleen dan krijgt het VK weer de volledige zeggenschap terug over immigratie en komt zij los te staan van het Europese Hof van Justitie. Door middel van een handelsverdrag wil zij wel een zo groot mogelijke toegang tot de interne markt blijven houden.

Verder gaf May aan er vanuit te gaan dat er binnen de twee jaar die artikel 50 – waarin het vertrek van een lidstaat is geregeld – hiervoor biedt een nieuw verdrag met de EU zal zijn. Dit lijkt een optimistische inschatting. Aan het begin van die tweejaarsperiode gaat er mogelijk 1-3 maanden op aan de nodige voorbereidingen en aan het eind lijkt er zo’n 4-5 maanden te moeten worden gereserveerd voor ratificatie van het nieuwe verdrag door het Britse parlement en alle nationale (en enkele regionale) parlementen in de EU. Dit betekent dat er slechts 15-18 maanden over zullen blijven voor echte onderhandelingen.

Vertraging

De ervaring met het recent afgesloten handelsverdrag tussen de EU en Canada, en het verloop van de stemming hierover in het Waalse parlement, leert echter dat er nog wel eens vertraging kan optreden. Bovendien duurden de onderhandelingen over dat verdrag 7 jaar. EU-handelscommissaris Cecillia Malmström gaf te kennen dat zij denkt dat voor de onderhandelingen met VK mogelijk meerdere jaren nodig zullen zijn en dat haar afdeling momenteel druk bezet is met 15-16 andere handelsverdragen.