Fintech: opkomende landen extra aantrekkelijk

Fintech index helpt investeerders verschil maken in ontwikkelingslanden. Vooral Oost-Aziatische landen lijken aantrekkelijk als fintech investeringsklimaat. Van 73 opkomende en ontwikkelingslanden die ING Economisch Bureau onderzocht is in deze regio de urgentie om met financial inclusion (financiële toegankelijkheid) armoede te bestrijden hoog. De regio is erg innovatief en heeft ook goede internet en mobiele telefonie dekking die fintech toepassingen mogelijk maken.

Nieuwe, innovatieve financiële technologie (fintech) kan de oplossing zijn voor verbeterde kredietverstrekking aan MKB-bedrijven in ontwikkelingslanden. Het opzetten van een uitgebreid kantorennetwerk, de traditionele vorm van bankieren in ontwikkelingslanden, is anno 2016 een stap terug in tijd. Het is daarom onwaarschijnlijk dat zo’n netwerk van de grond komt. Fintech biedt investeerders hierin volop kansen, alhoewel de markt nog jong is, sterk in beweging en daardoor ondoorzichtig.

Investeerder worstelt met uiteenlopend fintech investeringsklimaat

Hoewel veel investeerders impact willen genereren op het gebied van de Sustainable Developments Goals (SDGs of Duurzame Ontwikkelingsdoelen), vinden zij het moeilijk om fintech in hun strategie op te nemen. Het fintech investeringsklimaat verschilt immers sterk in ontwikkelingslanden. Het ene land kan bijvoorbeeld een ondernemersklimaat hebben gericht op innovatie en ondernemerschap, maar tekort schieten in termen van internetdekking of de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. In andere landen kan het tegenovergestelde aan de hand zijn. Beide vergen een aparte investeringsstrategie. Het type investeerder zal daarom per land verschillen.

Fintech klimaat ontwikkelingslanden in kaart gebracht

ING Economisch Bureau heeft een index ontwikkelt die investeerders helpt het fintechklimaat in 73 opkomende- en ontwikkelingslanden te doorgronden. De index geeft inzicht in de vraag, het aanbod en risico van fintech toepassingen.

Samenwerking met ontwikkelingsorganisaties

De index toont aan dat veel arme landen gevangen zitten in een situatie waar de noodzaak voor financiële inclusie hoog is, maar de fintech infrastructuur onderontwikkeld is of het landenrisico te hoog. Deze landen zullen eerst de infrastructuur en het investeringsklimaat moeten verbeteren, willen commerciële investeerders grootschalig instappen. Ontwikkelingsorganisaties kunnen hierin een belangrijke rol spelen, o.a. door financiering van infrastructuur of samenwerking met commerciële partijen ter stimulering van private investeringen.

Index helpt verschillende type beleggers

Vooral Oost-Aziatische landen lijken aantrekkelijk. De urgentie om met financial inclusion (financiële toegankelijkheid) armoede te bestrijden is er hoog. De regio is erg innovatief en heeft ook goede internet en mobiele telefonie dekking die fintech toepassingen mogelijk maken. Of deze investeringen aantrekkelijk zijn, verschilt per type belegger. Commerciële investeerders richten hun pijlen vooral op landen met een goede fintech infrastructuur en innovatief ondernemersklimaat. Sociale investeerders zullen eerder focussen op landen waar de noodzaak vanuit armoedebestrijding groter is. Op deze manier helpt de fintech index investeerders hun vraag te beantwoorden: in welke landen kan ik gegeven mijn mandaat investeren en waar moet ik mij in die landen op richten?