Stijging obligatierente

Toegeeflijke politici, reflatie in plaats van deflatie, en aanhoudende opwaartse druk op de obligatierente.

Dat zijn de verwachtingen voor 2017 van de Duitse vermogensbeheerder Allianz Global Investors. “De vrees voor populistische stemwinst maakt politici waarschijnlijk toegeeflijker naar de kiezer: in het “superverkiezingsjaar 2017” besteden zij waarschijnlijk minder aandacht aan structurele hervormingen. De stabiele of groeiende economie in veel gebieden vormt samen met de stabilisatie van de grondstofprijzen mogelijk een voorbode voor voortgaande prijsstijgingen in de komende maanden. Met andere woorden, de signalen wijzen thans op reflatie in plaats van deflatie. Momenteel ondervinden de aandelenmarkten steun van het actuele “reflatiethema”. Het superverkiezingsjaar 2017 kan echter verrassingen opleveren en van tijd tot tijd tot volatiliteit op de financiële markten leiden. Nu de inflatie naar verwachting gaat stijgen en centrale banken waarschijnlijk geen nieuwe monetaire verruimingsmaatregelen meer gaan doorvoeren, zal de opwaartse druk op de obligatierente aanhouden, met name in de VS.”