Torgeir Høien (Skagen): Navarro, adviseur Trump, is onwetend

Wordt Trumponomics een succes of een mislukking? Veel zal afhangen van naar welke economische adviseur Trump het meest luistert. Een van zijn belangrijkste adviseurs is Peter Navarro, de respectabele hoogleraar aan de University of California, Irvine, waar hij economics and public policy doceert. Maar volgens Torgeir Høien portfoliomanager van Skagen Tellus, is Navarro op macro-economisch terrein onwetend.

Navarro weet dat het BBP van een land is opgebouwd uit consumptie + investeringen + (export – import). Hij bedenkt dan vervolgens dat als de VS met behulp van protectionistische maatregelen de export verhoogt en de import verlaagt, het BBP vergroot. Maar dit is een fundamentele misvatting. Deze theoretische economische vergelijking zegt niets over hoe het BBP wordt bepaald. De vergelijking verschaft net zoveel informatie als een bedrijfsbalans waarop activa en passiva gelijk zijn aan elkaar.

Theorie en praktijk tonen aan dat protectionisme door bijvoorbeeld het instellen van hogere importtarieven, het BBP door verschillende effecten doet dalen. De prijzen van geïmporteerde goederen stijgen, waarvan binnenlandse bedrijven last hebben. Exporterende bedrijven zien zich geconfronteerd met protectionistische tegenmaatregelen. De efficiency van de economie gaat achteruit omdat massaproductie en specialisatie worden ingeperkt. Investeringen lopen terug met als gevolg dat er minder kapitaal per arbeider beschikbaar is en minder kapitaal betekent lagere lonen of hogere werkloosheid. Door dalende bedrijfswinsten wordt ook de aandeelhouder geraakt. In het ergste geval stort Trumponomics de VS in een recessie en trekt het de wereldeconomie in zijn val met zich mee.

Høien hoopt dat Trump’s nutty professor, die leiding zal geven aan het White House National Trade Council dat verantwoordelijk is voor industrie- en handelsbeleid, zijn denkbeelden voor 20 januari plotseling bijstelt. Of misschien gaat president Trump meer luisteren naar andere, betere, economische adviseurs zoals Larry Kudlow en Arthur Laffer. Of wellicht haalt het Amerikaans Congres de protectionistische aspecten van Trumponomics eraf. Indien dat het geval is, zal Trumponomics zich vooral richten op deregulering en belastingverlaging. Høien meent dat dit goed zal uitpakken voor de groei van de Amerikaanse economie en de wereldeconomie.