Dit is een testsite

Yves Longchamp (Ethenea): Hoe ziek is de patiënt

De economische indicatoren geven gemengde signalen af, waardoor het moeilijk is om vast stellen wat de precieze status van de patiënt is. De fundamentals van de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn zeer gezond. Dit schrijft Yves Longchamp, CFA Head of Research Ethenea.

De werkloosheid ligt dichtbij het niveau van de groeiperiode voorafgaand aan de Wereldwijde Financiële Crisis en het aantal vacatures ligt zelfs hoger, wat wijst op een grote vraag naar werknemers. Ten slotte ligt het percentage werknemers dat uit eigen beweging ontslag neemt, vermoedelijk voor een betere betrekking elders, ook op een vergelijkbaar niveau met dat van de jaren van sterke economische groei vóór de crisis.

Dit positieve beeld wordt door bijna alle voorlopende indicatoren betwist. Een selectie van indicatoren die de bbp-groei volgen wijst op een onbetwistbare afname van de groei. Deze analyse is gebaseerd op onze ETHENEA-momentumindicator, die meet de stand van zaken in de economie door een grote verzameling economische variabelen samen te voegen in een uitgebreid statistisch model. Bovenstaande vaststelling wordt tevens bevestigd door de Conference Board Leading-index, die hetzelfde doet, maar met een kleinere verzameling variabelen die ook informatie over de financiële markt omvatten, alsook door de ISM Composite Index, die gebaseerd is op onderzoeksgegevens.

Wij zijn dan ook voorzichtig. Of het nu slechts de wisseling der seizoenen of een diepliggendere oorzaak is, de beschikbare informatie wijst er in elk geval op dat de gezondheid van de patiënt de laatste tijd niet is verbeterd. De aangepaste winst per aandeel (WPA) piekt en de bruto WPA vóór aftrek van bijzondere kosten – de ongepolijste WPA – verslechtert. Wij zien momenteel geen verbetering. Desondanks is de patiënt, door het sinds half februari ingezette sterke herstel op de aandelenmarkten, duidelijk positief gestemd.

Gecategoriseerd in:research, vs