Dit is een testsite

Beleid centrale banken voor aanjagen groei en inflatie steeds minder effectief

De mogelijkheden voor centrale banken om de inflatie en economische groei te ondersteunen zijn nog niet uitgeput, maar omdat de effectiviteit van het monetaire beleid afneemt, wordt het steeds belangrijker dat overheden komen met aanvullend begrotingsbeleid en structurele hervormingen. Dat stelden beleggingsexperts CIO Dominic Rossi van Fidelity International, Chief Economist Keith Wade van Schroders en Phil Poole, Global Head of Research van Deutsche Asset Management vandaag tijdens een persbijeenkomst naar aanleiding van het jaarlijkse Investment Forum Amsterdam.

Helikoptergeld serieus overwogen
“Omdat bedrijven en huishoudens nog steeds bezig zijn hun schuldniveaus te verlagen, reageren ze minder sterk op de renteverlagingen”, zegt Keith Wade van Schroders. “De effectiviteit van monetair beleid neemt daardoor af. Ook strengere regulering van de bankensector heeft een remmend effect, want daardoor verstrekken banken ondanks de lage rente minder hypothecaire leningen.” Daarom wijst Wade erop dat overheden via begrotingsmaatregelen en structurele hervormingen ook kunnen bijdragen aan de terugkeer van groei en inflatie, al denkt hij niet er geen andere beleidsopties meer zijn. “Helikoptergeld heeft geen goede reputatie, maar toch zal die mogelijkheid serieus worden overwogen door centrale banken en beleidsmakers”, denkt Wade.

Verwachtingen beïnvloeden
“Centrale banken kunnen ademruimte bieden om structurele hervormingen door te voeren, al heeft soepel monetair beleid tegelijkertijd het nadeel dat het de druk op overheden om lastige hervormingen door te voeren verkleint”, stelt Phil Poole van Deutsche AM. Omdat centrale banken geen duurzame groei kunnen realiseren, is het nodig om monetair beleid aan te vullen met begrotingsbeleid, zoals het investeren in infrastructuur. “Liefst wel in projecten die daadwerkelijk bijdragen aan de groei, en niet in het bouwen van bruggen zonder eindbestemming.” Ook Poole ziet dat monetair beleid minder effectief wordt, maar oppert dat het beïnvloeden van verwachtingen kan werken: “Als je consumenten en bedrijven ervan overtuigt dat de geldkraan voorlopig open blijft staan, zullen de inflatieverwachtingen oplopen, wat een positief effect heeft op de investeringsbereidheid.”

Overtollig geld
Dat centrale banken de lage nominale en reële rente wordt verweten is onterecht, vindt Dominic Rossi van Fidelity. De rentes dalen immers al jaren als gevolg van een ‘savings glut’ – overtollig geld dat wordt aangehouden door landen als Duitsland, Italië en China, en door bijvoorbeeld Amerikaanse en Japanse bedrijven. “We hebben meer proactieve begrotingsmaatregelen nodig die de vraag stimuleren, zoals investeringen in infrastructuur en belastinghervormingen. Als we de vraag kunnen opvoeren, zullen de reële rentes stijgen”, aldus Rossi. Hij denkt dat het bedrijfsleven een aanzienlijke rol speelt in het verhogen van de productiviteit, maar hij is wel steeds optimistischer over de productiviteitsgroei. “Ik heb in de dertig jaar dat ik dit werk doe nog nooit zoveel ‘disruptive’ technologie gezien als nu.”