Dit is een testsite

Fidelity: Verkiezingsstrijd drukt op farma en biotech

Beleggers houden de Amerikaanse verkiezingsstrijd scherp in de gaten. Tegen het einde van de tweede termijn van de zittende president hebben de beurzen namelijk de neiging om weg te zakken. “Maar de geschiedenis hoeft zich niet per se te herhalen”, stelt Stephanie Sutton, die zich als Fidelity-strateeg vooral toelegt op Amerikaanse aandelen. “Deze verkiezingen zijn sowieso uniek; Obama moet vertrekken uit het Witte Huis en zijn vicepresident heeft zich niet kandidaat gesteld.”

Het is moeilijk in te schatten welke sectoren en bedrijven zullen profiteren van de plannen van de presidentskandidaten. De komende weken zal er pas echt meer duidelijkheid komen. “De geneesmiddelenindustrie, het defensiebudget en de hervormingen van het toezicht op de financiële dienstensector, zullen het meest in de schijnwerpers komen te staan. Sutton constateert dat er volop wordt gespeculeerd over de invloed van de verkiezingsbeloften op het monetaire beleid van de Fed.

Geneesmiddelen

Aandelen van farmacieconcerns en biotechbedrijven staan al sinds het najaar onder druk en hebben koersverliezen geleden. Hillary Clinton kondigde toen aan paal en perk te willen stellen aan de ‘waanzinnige‘ prijzen die sommige farmaceuten in rekening brengen voor hun medicijnen. De republikeinen hebben echter een meerderheid in de senaat en die staat op zijn zachtst gezegd niet erg welwillend tegenover nieuwe wetgeving met betrekking tot geneesmiddelenprijzen, weet Sutton.

Donald Trump spreekt zichzelf nogal eens tegen als het gaat om de gezondheidszorg, zegt Sutton. “Hij heeft het in zijn campagne dan wel gehad over de noodzaak om te onderhandelen over de prijzen van geneesmiddelen, maar dit komt niet terug in zijn zevenpuntenplan. Trump is republikein in hart en nieren en dat betekent dat aanzienlijke hervormingen in de gezondheidszorg onder zijn bewind niet te verwachten zijn. Alle negatieve publiciteit zal de gezondheidssector er wellicht toe bewegen om iets aan zelfregulering te gaan doen”, aldus Sutton.

Defensie

De angst om de wereldwijde veiligheid zal de kandidaten ervoor behoeden een krater te slaan in de Amerikaanse defensiebudgetten. De VS heeft aangekondigd om in het licht van de ´Russische dreiging` het defensiebudget voor Europa in 2017 te verviervoudigden. Clinton en Trump zullen de aandacht daarom waarschijnlijk verleggen van bezuinigingen naar meer transparantie en efficiëntie binnen het leger.

Hervorming van het toezicht op financiële dienstverlening

“Het hoogtepunt van de financiële crisis ligt alweer zeven jaar achter ons, maar banken hebben moeite om hun gedeukte imago op te vijzelen”, zegt Sutton. “Banken zijn nog steeds het mikpunt van kritiek, en de kandidaten laten het niet na om de nodige olie op het vuur te gooien. Als democraat Bernie Sanders wordt verkozen tot president zou de Glass-Steagall-wet kunnen terugkeren, die de scheiding regelt tussen zakenbanken en algemene banken." Stephanie Sutton verwacht echter niet dat het zover komt, omdat Obama het toezicht op het bankwezen al verregaand heeft verbeterd. Ook zijn de balansen van de banken opgeschoond.

Aan de andere kant is er veel rumoer rond het minimumloon, dat sinds 2009 niet is verhoogd. “Een stijging kan leiden tot een versnelling van de loongroei waardoor de Fed gedwongen kan worden om de rente in een hoger tempo te laten stijgen. Een hogere rente heeft meestal een positief effect op de winsten van banken en verzekeraars”, aldus Sutton.

Aditya Khowala, portefeuillebeheerder van het Fidelity American Fund, vult aan: "Het maakt voor de markten niet echt uit wie er wint, drastische beleidsverschuivingen zijn er niet verwachten. De aandacht blijft op de economie gericht. De bankensector krijgt wellicht te maken met meer regeldruk. In de toekomst zal er misschien meer begrotingsruimte zijn om door middel van defensie- en infrastructuuruitgaven de economische groei een duw in de rug te geven Dit biedt interessante beleggingskansen. Het blijft echter belangrijk om selectief te zijn. De bottom-up portefeuille bestaat uit bedrijven die profiteren van de groeitrends op de lange termijn."

Gecategoriseerd in:research, vs