Er is maar één antwoord op de tegenvallende banencijfers

De Amerikaanse arbeidsmarkt heeft zich teleurstellend ontwikkeld. De groei van het aantal banen buiten de agrarische sector was slechts 160.000 tegen een raming van 200.000. Het is een nieuw signaal dat de Amerikaanse economie afzwakt. De Fed zal zich daardoor nog langer gedwongen voelen om een renteverhoging in de tijd vooruit te schuiven. De Amerikaanse 10-jarige Bonds zijn +0,005 op 1,745%.

Er lijkt maar een antwoord op een tegenvallende Amerikaanse economie: een lagere dollar. “Het is de beste optie voor de wereldeconomie”, meent merkt Raman Srivastava, managing director of global fixed income bij Standish. “De Amerikaanse consumptie (70% van het BNP) heeft flink bijgedragen aan de economische groei de afgelopen jaren, maar om de Amerikaanse economie te laten groeien is meer consumptie niet voldoende. Ook zullen hogere bedrijfsinvesteringen nodig zijn. Daarnaast zal de export minder een rem op de groei zijn dankzij de gunstige US-dollar.”

De chart van de eurodollar geeft aan dat het nog te vroeg is om in de euro/dollar te stappen. De markt heeft de afgelopen dagen een aanval op de 1,15 afgeslagen. Maar de RSI-indicator geeft aan dat de markt nog niet oversold genoeg is om aan een nieuwe opmars te kunnen beginnen. Eerst zal deze indicator moeten dalen tot ongeveer de 30, wat zowel geldt voor kleine als grote bewegingen. De ondergrens van de bandbreedte ligt op 1,12.