Dit is een testsite

Wat gaat u doen: 500 of 1.000 euro per maand sparen? Maar wel 30 jaar!

Er bestaat een verontrustende discrepantie tussen de verwachtingen die Nederlanders hebben over hun leven na hun pensionering en wat ze ondernemen om die doelen te verwezenlijken. Nederlanders denken dat een pensioenvermogen van 280.000 euro voldoende is om een comfortabel pensioen te hebben, maar ze hebben daarvoor meer dan het dubbele nodig.

Bob Hendriks, hoofd Retail van BlackRock in Nederland: “Uit ons onderzoek blijkt dat vermogen opbouwen voor een comfortabel pensioen voor één op de vijf Nederlanders een prioriteit is en dat ze denken na hun pensionering primair afhankelijk te zijn van hun AOW-inkomen en hun bedrijfspensioen. Nederlanders zeggen gemiddeld 42.000 euro aan pensioeninkomen per jaar nodig te hebben, maar slechts 23% begrijpt hoeveel geld ze moeten sparen om dit doel te bereiken. De realiteit is dat ze hiervoor een pensioenpot nodig hebben van 611.000 euro." Ze denken echter aan 280.000 euro genoeg te hebben.

"Naast hun pensioenregelingen verwachten mensen hun pensioen te financieren door langer te werken en door inkomsten te verwerven uit spaargeld. Misschien wordt het tijd om eens goed na te denken over het effect van rente en inflatie op hun hard verdiende spaargeld en om beleggingen te overwegen die op de langere termijn potentieel een hoger rendement en hogere inkomsten kunnen bieden”, zegt Bob Hendriks.

Nederlanders sparen van elke euro 11 cent en beleggen 6 cent. Van een VOC-mentaliteit onder de spaarders is geen sprake, zo blijkt uit het onderzoek: “Op de vraag wat hen ertoe zou brengen een groter deel van hun spaargeld te beleggen, antwoordde 37% ‘niets’; een kwart (27%) zei wel te willen beleggen als ze zeker zouden weten dat ze hun oorspronkelijke inleg niet zouden verliezen terwijl 23% zou gaan beleggen als ze gegarandeerd een rendement zouden behalen.”

Note: Uit ons onderzoek blijkt dat beleggingen in vastgoed of aandelen op de lange termijn een gemiddeld rendement opleveren van 8% per jaar. Om aan de benodigde 611.000 euro komt men halverwege als maandelijks 250 euro per maand wordt belegd gedurende 30 jaar. Bij een maandelijkse inleg van 500 euro komt de teller op 680.000 euro. Bij een depositorente van 3% moet de inleg per maand meer dan 1.000 euro zijn.

Lees de PDF voor het volledige onderzoek.

Investor Pulse onderzoek persbericht – finalpdf.pdf

Getagd als: ,