Dit is een testsite

UBS: Het wordt wat minder

Alexander Friedman, Global Chief Investment Officer UBS Wealth Management, vraagt zich af of sprake is van bubbelvorming na de stijging van aandelenindices. “Sinds de Amerikaanse centrale bank 5 jaar geleden begon met grootschalige monetaire stimulering, zijn aandelen jaarlijks gemiddeld met 15% gestegen. De wereldwijde economische groei was in dezelfde periode echter gematigd.” Maar er is nog enige hoop voor de haussiers. “Historisch gezien liggen de waarderingen van aandelen op een gemiddeld, tot licht bovengemiddeld, niveau.”

Er is nog ruimte voor verdere verbetering van winstmarges, met name in de Eurozone. De lage financieringskosten voor bedrijven en relatief lage grondstofprijzen bieden daarbij ondersteuning. Aandelen blijven volgens Friedman aantrekkelijk ten opzichte van staatsobligaties gezien de historisch lage rente. “Het (reële) rendement op staatsobligaties kan op termijn bovendien onder druk komen te staan door oplopende inflatie”, waaraan hij toevoegt dat “dit ook een risico is wanneer veel liquiditeiten worden aangehouden”.

Friedman: “Een herhaling van de hoge aandelenrendementen van de afgelopen 5 jaar lijkt onwaarschijnlijk, zeker wanneer renteniveaus normaliseren en centrale banken hun stimulerend beleid afbouwen.”

Getagd als: , , ,