2% meer investeringen in 2014

Voor 2014 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 2%. De drie industriële branches die gebruikelijk het meest investeren zijn de raffinaderijen en chemie, de metaal-elektro industrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie. De ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn relatief positief over de investeringen in 2014. Zij verwachten dat hun investeringen met 8% zullen toenemen. Ondernemers in de metaal-elektro industrie anticiperen juist op een daling. Zij verwachten voor 2014 een afname van hun investeringen met 4%. Ondernemers in de raffinaderijen en chemie verwachten in 2014 1% meer te investeren. De investeringen van de raffinaderijen en chemie behoren tot de hoogste binnen de industrie. In 2012 investeerde deze branche ruim 2,7 miljard euro.