Dit is een testsite

Economische groei 1,1%

Het monetaire beleid zal losser zijn en langer duren dan de markt verwacht als gevolg van een matige wereldwijde groei, een lage en in sommige gevallen dalende inflatie en een hardnekkige hoge werkloosheid, zegt Allianz Global Investors (AllianzGI) in haar 2014 Global Outlook. De situatie in Nederland zal verbeteren. AllianzGI verwacht dat de economische groei in 2014 in Nederland uitkomt op 1,1%.

“Financiële repressie blijft volgend jaar de belangrijkste uitdaging voor de deelnemers op de kapitaalmarkt, zelfs met een cyclisch herstel en de gematigde economische groeivooruitzichten," aldus Andreas Utermann, Global Chief Investment Officer van AllianzGI, dat wereldwijd 322 miljard euro beheert.

“Beleggers moeten er rekening mee houden dat centrale banken het lage rentebeleid voortzetten omdat veel ontwikkelde landen nu pas beginnen met het aanpakken van de onhoudbare niveaus van de overheidsschuld. Het grootste risico in de ogen van de beleidsmakers komt niet van inflatie maar van deflatie.”

Voor Nederland zijn de experts van de Duitse vermogensbeheerder positief. “Na een lange periode van recessie lijkt het erop dat Nederland deze periode van economische zwakte te boven is”, zegt Robert Koopdonk, managing director en hoofd van AllianzGI Nederland. “De economie groeide weer in het derde kwartaal en dankzij de positieve trend van de inkoopmanagersindex zal de economie ook de komende kwartalen groei laten zien. Voor heel 2014 zien wij een groei van 1,1%. We verwachten dat de werkloosheid zijn piek heeft bereikt en volgend jaar langzaam zal dalen”, aldus Koopdonk.

Monetair koorddansen

AllianzGI stelt dat waarschijnlijk niet vóór 2015 aan de voorwaarden voor een verandering in de mondiale beleidsmix is voldaan omdat het fragiele economische herstel nog steeds afhankelijk is van het doorgaan van de monetaire versoepeling. “De plotselinge stijging van de obligatierendementen en massale verkoop in de opkomende markten eerder dit jaar bevestigden hoezeer de markten vertrouwen op deze stimulus. Het herstel is nog broos en we nemen daarom aan dat centrale banken voorzichtig blijven handelen”, zegt Utermann.

"Centrale banken zullen hun rentebeleid pas wijzigen als er enkele opeenvolgende kwartalen van groei zijn die op of boven de trend liggen in combinatie met stijgende inflatieverwachtingen en het bewijs dat reële schulden wereldwijd beginnen te dalen.”

Utermann stelt echter dat het risico van inflatie toeneemt als de centrale banken te lang wachten met het afremmen van de monetaire versoepeling. Hij voegt daaraan toe dat hij verwacht dat de discussie over de timing voor een eventuele stijging van de rente in 2013 en het eerste kwartaal van 2014 zal doorgaan.

Spanningen rond de waardering van valuta wereldwijd kunnen verder oplopen in 2014 als het ultra-soepele monetaire beleid voortduurt, aldus de Duitse vermogensbeheerder. De substantiële verzwakking van de yen en de Amerikaanse dollar veroorzaakt aanzienlijke wrijving binnen de wereldwijde economische gemeenschap. "Markten moeten voorzichtig zijn want dit kan uitmonden in een valuta- en handelsoorlog.”

Risicovolle activa belangrijke bron van rendement

Beleggers die zoeken naar langetermijnrendementen die hoger zijn dan de inflatie worden gedwongen om te kijken naar de aandelenmarkten, omdat aandelen een van de weinige beleggingssegmenten zijn die dit kunnen bieden.

"Aandelen worden waarschijnlijk minder geraakt door de onhoudbaar hoge niveaus van overheidsschuld en kunnen beter profiteren van het langetermijnherstel van de wereldeconomie. Aandelen bieden beleggers in 2014 de aantrekkelijkste rendementen op de langere termijn, zegt Utermann.

Het advies van Utermann aan beleggers de afgelopen jaren om zich te concentreren op dividendstrategieën als een meer defensieve investering in volatiele markten is een verstandige gebleken omdat deze aandelen een superieur rendement opleverden vergeleken met wereldwijde indices.

“Bedrijven die hebben bewezen dat ze hun dividend op een duurzame manier kunnen laten groeien in alle marktomstandigheden blijven het belangrijkste in mijn vooruitzichten voor 2014,” aldus Utermann. "Wat betreft staatsobligaties zien we waarschijnlijk een herhaling van de voorgaande jaren met het risicovolle papier dat de benchmark verslaat in opbrengsten. Het is wel zo dat de vrees voor deflatie en zorgen over monetaire verkrapping zullen leiden tot een paranoïde marktomgeving."

Getagd als: , ,