Beurs Europa loopt in de pas

De groei van de Europese economie loopt achter op die van de andere grote ontwikkelde landen. Het verschil kan worden ingelopen, zo denken economen, als er voldoende wordt hervormd in de vorm van lagere tekorten en lagere schulden. Dan ontstaat financiële ruimte voor investeringen en bestedingen. Desondanks loopt de MSCI Europe Index in de pas met de MSCI World, wat aangeeft dat beleggers volop vertrouwen in het herstel van Europa. Zij zouden daarom wel eens uit de veilige haven van de small- en midcaps kunnen vluchten naar de largecaps.