BNP Paribas: Nederlandse economie blijft zwak door binnenlandse factoren

De Nederlandse economie blijft op korte termijn zwak, stelt de bank, met een verwachte economische groei van 0,2% in 2014 en 0,9 in 2015 (na een krimp van -1,1 dit jaar). Belangrijkste oorzaak ligt bij zwakke binnenlandse consumptie wegens krimp van beroepsbevolking, van de groei van krediet, en bezuinigingen van de overheid. In 2015 zal de binnenlandse vraag licht opveren. Het handelsoverschot van rond de 10% bbp biedt een tegenwicht voor de zwakke binnenlandse vraag, maar is een obstakel voor het vinden van een nieuwe balans in de handel binnen de eurozone.

Ook qua groei beneden NAP

Voor de gehele wereldeconomie voorziet BNP Paribas trage groei die slechts langzaam zal versnellen. Inflatie zal over het geheel genomen laag blijven. Het monetair beleid in de VS, Japan en eurozone zal ‘zacht’ blijven al zal vanaf maart de tapering in de VS op gang komen. Dat zal voor sommige opkomende markten gevolgen hebben maar niet leiden tot een crisis. Het rendement op obligaties zal omhoog gaan in de VS en eurozone, terwijl Japanse rendementen zullen dalen. “We like the USD for economic and policy reasons”, stelt BNP Paribas.