Consumptie profiteert van hervormingen

De crux van het “Nieuwe China” zit in de implementatie, zo luidt de hervormende gedachte van Fidelity. “De taak rust op de schouders van het leiderschap in China om de implementatie van de grote politieke hervormingen goed te laten verlopen. Aanvankelijk was er wat teleurstelling over de uitkomst van het Centraal Comité van de Communistische Partij in China, maar het is wel duidelijk dat het land inzet op diepgaande hervormingen. De uitdaging ligt in de implementatie, die zich zal uitstrekken over jaren. Op de middellange termijn zullen vooral de sectoren, die verbonden zijn met de particuliere consumptie, profiteren van het Nieuwe China.”

Nieuw China, nieuwe kansen

De hervormingen, die China wil doorvoeren, zijn ongekend voor dit land. De overheid wil de markt een beslissende rol laten spelen in de Chinese economie en zelf meer een dienstverlenende functie gaan vervullen. Raymond Ma, fondsbeheerder van het FF China Consumer Fund, is ervan overtuigd dat de politieke wil er is om te hervormen. Private partijen zullen een grotere rol gaan spelen en binnenlandse consumptie wordt gestimuleerd. Daarom heeft Ma een voorkeur voor de ‘New China’-sectoren, zoals consumentengoederen, IT, verzekeringen en gezondheidszorg. Daar voorziet hij de komende jaren een sterke groei.

Volgens Fidelity betreft de kern van de hervormingen een herdefiniëring van de relatie tussen overheid en markten. De overheid zal zijn dominante rol in de economie gaandeweg afbouwen en zich beperken tot de nutsvoorzieningen, publieke diensten en monopoly sectoren. Dale Nichols, fondsbeheerder van het FF Pacific Fund, ziet een grotere participatie voor private ondernemingen weggelegd. Vanaf 2014 zullen er verschillen merkbaar worden in fiscale structuur, betere sociale voorzieningen en meer focus op milieu en landhervormingen. Volgens hem moeten lange termijn beleggers focussen op de groeiende persoonlijke welvaart. Tot nu toe had China weinig ook voor milieuaspecten. Dit lijkt onder het nieuwe leiderschap te gaan veranderen, wat kansen biedt voor groene industrie.