Inleveren met inflatiegerelateerde obligaties

Bij beleggingen in wereldwijde inflatiegerelateerde obligaties dienen beleggers verder te kijken dan alleen naar landen met een hoog reëel rendement, zegt Pimco terecht. “Ook het beleid van de centrale banken, kredietrisico en structurele factoren als het regelgevingskader dienen in ogenschouw te worden genomen bij het nemen van beslissingen over actief vermogensbeheer. Op dit moment hebben wij een voorkeur voor inflatiegerelateerde obligaties uit drie landen: Brazilië, Australië and the Verenigde Staten.”

De oplopende inflatie wordt door een groeiend aantal economen en analisten gezien als een gevolg van het verminderen van de monetaire verruiming. Vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is de inflatie (15,8%) hoog. Als daar maatregelen tegen worden genomen zullen de obligatiekoersen omhoog schieten. De politieke risico’s zijn groot en nauwelijks te overzien.

Wat echter nog veel belangrijker is, is dat de inflatie overal in de wereld onder druk staat. Dat is iets anders dan de beheerders van inflatiegerelateerde obligaties beleggers willen doen geloven. Hun gedachtengoed is een logisch gevolg op de obligatiehype. Gewone obligaties hebben beleggers geen extra rendement te bieden. Sterker nog: de risico’s nemen toe. Het gaat daarbij niet alleen om de stijgende rente, maar ook het drukkend effect op het rendement dat kan ontstaan door leningen vervroegd af te lossen. Wat de reden ook mag zijn: de inflatiegerelateerde eurobonds hebben het de afgelopen 12 maanden slecht gedaan met een hoogste winst van 2,38%. Erger nog: het rendement is in het algemeen minder dan de inflatie.

Fondsnaam 1 Jr
Rend.
%
3 Jr
Geann.
%
5 Jr
Geann.
%
Vanguard Eurzn Infl-Lnkd Bd Idx Inv EUR 2,28 4,04
Petercam L Bonds EUR Inflation Linked Class E 1,36
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Inc 1,22 2,98 3,98
Amundi Funds Bond Euro Inflation AE-C Class -0,15 1,10 3,65
LO Funds – Euro Inflation-Linked Fundamental P D -0,75 3,62 5,08