Dit is een testsite

China geeft waarom de markt vroeg

De financiële markten worden op hun wenken bediend met de aangekondigde hervormingen in China. Maar ze roepen ook vraagtekens op. Vooral op het gebied van de overheidsschulden. Er worden in de loop van de tijd 60 hervormingen doorgevoerd. De belangrijkste liggen op het punt van de liberalisering.

Liberalisering beursintroducties: De Chinese overheid gaat zich minder bemoeiend in de vorm van regelgeving van introducties op de Chinese aandelenmarkten. Deze stap is vooral belangrijk om de beurs van Shanghai uit te kunnen laten groeien tot een van de financiële centra in de wereld. Eerder is al de beslissing genomen om de aandelen van buitenlandse ondernemingen genoteerd te krijgen op de beurs van Shanghai. De overheid houdt nog wel een vinger in de pap van de beursgenoteerde staatsbedrijven, want deze moeten 30% van de winst uitkeren. Eigenlijk is dat niet zo veel, omdat veel westerse bedrijven een payout hebben van meer dan 40%.

Consumptie: De Chinese economie gaat van investerings-gedreven naar consumptie-gedreven. De landhervormingen spelen daarbij een belangrijke rol. Agrariërs kunnen de grond die ze in bruikleen hebben verkopen. Dat geld zouden ze in principe kunnen gebruiken om naar de stand te gaan. Het punt van zorg is dat het opleidings- en beschavingsniveau van deze mensen behoorlijk afwijkt van de inmiddels verstedelijkte Chinees.

Liberalisering van de arbeidsmarkt: Voor Chinezen wordt het straks net zo normaal om te verhuizen als voor Europeanen. Vanwege de hukou (registratie) is dat niet zo eenvoudig. Natuurlijk kunnen mensen in andere plaatsen gaan wonen, maar zij kunnen hun registratierechten niet meenemen. Die blijft gekoppeld aan hun geboorteplaats. De beperkte rechten die een hukou heeft als een oudedaguitkering zijn gekoppeld aan de geboorteplaats. De hukou gaat een meer nationaal karakter krijgen, behalve voor enkele megagrote provinciale hoofdsteden als Beijing, Shanghai, Shenzhen en Guangzhou. Het is nog niet duidelijk hoe de nationalisatie van de hukou zal worden uitgevoerd. De kans is heel groot dat het de verstedelijking in een stroomversnelling zal brengen. Dat zal voor de steden gevolgen hebben voor huisvesting, de fysieke en financiële infrastructuur, de grondprijs en de – veelal zorgelijke – financiële positie van de overheden. Veel agrariërs zullen gaan aankloppen bij de instanties van hun nieuwe woonplaats.

Gezinssamenstelling: Het een-kind-beleid wordt deels losgelaten. Dit moet alleen niet worden overdreven, omdat deze regel alleen voor bepaalde beroepsgroepen gold. Als deze gezinnen één kind hebben, mag dat kind in de toekomst 2 kinderen hebben. Deze vorm van liberalisering is belangrijk als wapen tegen de vergrijzing.

De veranderingen kunnen beleggens oppakken door vooral te investeren in consumptiegedreven aandelen en babyvoeding.